Isten Jánosa 

ÉS A FÉNY ENTITÁSAI

 „Azoknak, akik hisznek, nem szükségesek a szavak. Azoknak, akik nem hisznek, nincs annyi szó, ami elég lenne.” 

(Szent Ignác)

Tekintettel arra, hogy 2018 decemberében nagy vihart kavart a Joao de Deus személye körül kirobbant botrány, elöljáróban kívánom elmondani, hogy a fősodrású média által közzétett hírek (többszörös nemi erőszak, és szexuális zaklatás vádja) alapján nem lehetséges hiteles képet kapni arról, hogy valójában mi is történik Brazíliában. Mégpedig azért, mert azoknak, akik a híreket szerkesztik, nem feltétlenül áll érdekében a teljes igazság kiderítése. Többnyire megelégednek a szenzációkeltéssel. Ehhez bőven elegendő a szalagcímeket elolvasnunk: „Szexszel gyógyító kuruzslót istenített Fenyő Iván.” Természetesen nem állítom azt, hogy maradéktalanul tiszta képpel rendelkezem, csupán annyit mondhatok, hogy a letartóztatáshoz, és elítéléshez vezető folyamatot képtelenség kizárólag külsődleges információk alapján megérteni. Nem tudok végső értelemben állást foglalni Joao ártatlanságát, avagy bűnösségét illetően. Nem is tekintem ezt feladatomnak. Ugyanúgy reménytelen lenne megkísérelni pálcát törni, mint mondjuk Michael Jakcson esetében. (Ha valaki még nem látta az MJ - Az igazság nyomában c. dokumentumfilmet, akkor ajánlom nagy tisztelettel. Mindezt abban a szellemben, hogy továbbra is úgy vélem, fogalmam sincs az igazságról.)

Előszó helyett

Ha valakinek módjában áll megnézni a Netflix által készített négyrészes leleplező dokumentumfilmet [Egy spirituális gyógyító bűnei], akkor egy jóval árnyaltabb képet kaphat Joaoról és a Szent Ignác Házról. De legalábbis ebben az alkotásban a Fényt és az Árnyékot egyaránt igyekeznek bemutatni. A hiteles és tömeges gyógyulásokat éppúgy, mint az állítólagos fájdalmas visszaéléseket. Bár késégtelen, hogy azért inkább a negatívumok viszik a prímet. A Fénylények működésének megismeréséhez javasolnám inkább azokat a filmeket, amelyekről jelen cikk végén teszek említést.

Összességében elmondhatom, hogy ember legyen a talpán, aki a világháló előtt ülve, az információ káoszában tökéletes tisztasággal képes látni a valós tényeket. Még a személyes közelség sem garancia. Hiszen a filmben megszólalnak a Szent Ignác Ház munkatársai közül olyanok is, akik évekig ténykedtek Isten Jánosa közelében, mégsem érzékeltek semmi kirívót. 

Sőt, még ennél is tovább megyek. Gail Thackray - aki nagyon sok éven ét volt a ház hivatalos médiuma és csoportkísérője - egy rövid videó bejelentkezés keretében egyértelműen leleplez egy hamis tanút. Vagy legalábbis rámutat arra az egyszerű tényre, hogy a hölgy kijelentéseinek egyike garantáltan ellentétben áll egyéb nyilatkozataival. Konkrétan arról van szó, hogy Amy Biank - a Ház egyik hivatalos csoportkísérője - saját állítása szerint 2008-ban szemtanúja volt egy Joao által elkövetett szexuális abúzusnak. Elmondása szerint ez az eset annyira sokkolta Őt, hogy kis híján elszánta magát az öngyilkosságra. Azt is kijelentette, hogy ezt követően soha, senkinek nem ajánlotta ezt a gyógyközpontot, és soha többé nem vitt oda csoportot. Gail Thackray felhívja a figyelmet, hogy ha csupán egy rendkívül egyszerű keresést végzünk az interneten, akkor láthatjuk, hogy Amy Bianknak a szóban forgó 2008 utáni időszakban legalább 20 olyan bejegyzése található, ahol arról tudósít, hogy járt Joaonál. Ráadásul nagyon lelkesen, és örömteli szavakkal számol be erről. Ugyanakkor olvastam olyan blogbejegyzést is, amelyik szerzője úgy véli, hogy mivel Gail Thackray a pornóbizniszben dolgozik (legalábbis így utalnak a Larry Flynttel, és a Hustler magazinnal való kapcsolatára), ezért számára egy ilyen ember teljesen hiteltelen ebben a témában. 

A videó csak angol nyelven érhető el

Rengeteg kérdés egyszerűen megválaszolhatatlan. Például az is, hogy az Entitások miképpen adhatják áldásukat egy olyan médium tevékenységére, aki folyamatosan és durván visszaél a kliensei bizalmával. De a kérdést meg is fordíthatom. Hogyan képes egy médium a testébe felvenni egy nagy hatóerejű szellemi lényt, ha erőszakos közösüléssel, ejakulációval, a páciensek irányában alkalmazott lelki terrorral beszennyezte a saját auráját. Túlzottan hosszúra nyúlna, ha megkísérelném végigvinni az összes ehhez hasonló gondolatmenetet. Annak érzékeltetésére, hogy mennyire nehéz ezt megítélni, példaként hozom fel Osho nyilvános működését, ami Amerikában óriási tragédiába torkollott. Mégsem mondhatjuk egyöntetűen, hogy abból mindenkinek csak  hátránya származott volna. Sőt, a látottak alapján kijelenthetjük, hogy számos tanítványa spirituális vonatkozásban nagyon komoly útravalót kapott. 

Azt is fontos szem előtt tartani, hogy amennyiben a morális alapelveket illetően törés áll be, akkor az egész rendszer sebezhetővé válhat. Továbbá az is igaz, hogy minél megműveletlenebb és nyersebb a személyiség, annál nagyobb az esélye az elismertség és a státusz bűvkörében bekövetkező bukásnak. Nyilván ugyanez vonatkozhat Joaora mint emberre, és az egész segítői stábra is. Az minden kétséget kizáróan tetten érhető, hogy Joao az idők során elég tetemes vagyonra tett szert. Eleinte csupán a vállalkozásaiból, később jó eséllyel a gyógyközpontból is. Ami ezzel kapcsolatban visszatetsző és fájdalmas, hogy a nyilvánosság felé egy egészen másfajta képet festett magáról. Konkrétan egy szerény körülmények között élő, alázatos szolgálóként igyekezett bemutatni magát.  

Mindazonáltal az emberi gyarlóság esetleges megjelenése miatt még nem lenne bölcs dolog az egyoldalú véleményalkotás, vagy a teljes elzárkózás. Ezért mindenkinek - aki szeretne  egy tágabb látószögű képet kapni - azt javaslom, hogy keresse a kapcsolatot azokkal, akik sokszor megfordultak a Szent Ignác Házban, és közvetlen tapasztalattal bírnak az ott folyó szellemi munkáról, valamint az azt övező légkörről. A magam nevében csupán annyit mondhatok, hogy ahányszor arra a helyre gondolok, vagy visszaemlékezem az ott töltött napokra, megtelik a szívem örömmel. Ha nem így lenne, már rég sutba dobtam volna a személyes kristályaimat.

Isten Jánosának tevékenységéről címszavakban

·   Valódi neve Joao Teixeira de Faria, tisztelői nevezték el Joao de Deusnak, azaz Isten Jánosának (angolul John of God).

·    Szegény, egyszerű katolikus családból származik, tizenhat éves korában Szent Rita, Brazília védőszentje jelent meg neki egy csodás látomásban. Azt a sugallatot kapta Tőle, hogy menjen el Campo Grandéba a Megváltás Spirituális Központba, ahol már várnak rá. Azon a helyen Öntudatát elveszítvén, a Salamon király nevű szellemlényt befogadva gyógyított meg embereket, és végzett csodálatos műtéteket.

·    Jelenleg több mint 30 Entitást képes a testébe fogadni.

·    Amikor egy-egy Entitást magába fogad, személyisége a teste feletti uralmat átvevő entitás karaktere szerint változik.

·    A rajta keresztül dolgozó szellemi lények több embert operálnak naponta, mint egy fejlett nyugati kórház egy hónap alatt. Több millió embert kezeltek így az elmúlt 60 évben.

·    A látható műtétek előtt nincs érzéstelenítés, sem altatás, sem fertőtlenítés, mégsem érez senki fájdalmat, és soha nincs fertőzés.

·    Működésének színhelye a Casa de Dom Inácio, vagyis a Loyolai Szent Ignác nevét viselő Ház (gyógyító központ), a Goias fennsíkon, Brazília várostól mintegy 120 kilométernyire.

A mellőzöttségtől a megpróbáltatásokon át a hírnévig

Joao mindig úgy nyilatkozik magáról, hogy Ő egy szerencsés ember, akinek mérhetetlenül áldott az élete. Nagyon sokáig azonban az üldöztetés jutott Neki osztályrészül. Az orvosi körök, az egyház, és a világi hatóságok rendre támadást intéztek ellene. Sokszor perbe fogták, vagy be is börtönözték. Arra is volt példa, hogy fizikailag bántalmazták. Még 1991-ben is, amikor első ízben látogatott Limába, a Perui Egészségügyi Szövetség nyomására letartóztatták. Ekkor azonban mindazok, akiket korábban meggyógyított, tiltakozással reagáltak. Orvosok álltak ki mellette, mire haladéktalanul szabadlábra helyezték. A következő látogatás alkalmával az esetleges atrocitások elkerülése végett szakképzett orvosok, kormánytisztviselők, és a Punói Ügyészség képviselői kísérték figyelemmel a gyógyítást, továbbá a hadsereg elit egységei őrizték Joaot és munkatársait. A perui gyógyító alkalmak során több ezren szabadultak meg fájdalmuktól és betegségüktől. Többek között Fujimori elnök és a fia, a hadsereg számos tagja, valamint a hozzátartozóik. Hálából államfőknek kijáró katonai tiszteletadással búcsúztak Isten Jánosától. Alapvetően elmondható, hogy az idők múlásával, és a csodás gyógyulások következtében Joao tisztelőinek és pártfogóinak tábora nőttön-nőtt. Mi sem bizonyítja ezt ékesebben, mint az a rengeteg elismerő oklevél és kitüntetés, amellyel több évtizedes munkája során jutalmazták. Ez most már számosságát tekintve is impozáns. Olyannyira, hogy a Casa egyik újonnan kialakított helyiségének falait csak ezek borítják.

A dalai láma elismerő oklevele

A Vatikán bizonyítványa

Szkeptikusok figyelmébe ajánlom

Kevesen tudják, hogy Joao működését több ízben vizsgálták különböző kutatócsoportok (orosz, német, francia, japán, amerikai), méghozzá természettudományos igényességgel. A legszélesebb körű és legalaposabb tanulmányt ebben a témában a Dr. Bezerra de Menezes Egyetem klinikai biofizika fakultása végezte. (Ez azért is különleges, mert Dr. Menezes, az egyetem névadója jelenleg Entitásként működik Joao de Deuson keresztül.) A tudományos csoport két éven át tanulmányozta Joao tevékenységét. A kutatók csak olyan betegeket választottak ki, akik rendelkeztek a műtét előtt röntgenfelvétellel. A beavatkozás után pedig megismételték a vizsgálatot, és egyértelműen láthatóvá vált, hogy a legkülönfélébb elváltozások (kövek, ciszták, tumorok) tűntek el, vagy zsugorodtak össze. A megfigyelésekről szóló átfogó tanulmány 1995-ben jelent meg. Ez a komoly és bizonyító erejű kiadvány csupán azért nincs a köztudatban, mert kizárólag portugál nyelven létezik. 

A Healing c. dokumentumfilmben megszólal egy német orvosprofesszor, aki vastagbélrák miatt kért segítséget Joaotól. Amikor a spirituális beavatkozás után hazautazott, és elment egy kontrollvizsgálatra, az orvoskollégája nem akart hinni a szemének. Ugyanis az endoszkóp olyan fizikai elváltozásokat fedezett fel a bél nyálkahártyáján, amely leginkább lézerkés által ejtett vágásokhoz volt hasonlítható. 

Lloyd Youngblood, az Amerikai Radiesztéziai Társaság elnöke is elvégzett egy méréssorozatot, amelynek során megállapítást nyert, hogy Joao aurája tizenkétszer nagyobb, mint egy átlagos egészséges emberé, és hússzor nagyobb akkor, amikor Oswaldo Cruz szellemét magába fogadja.

A Ház Égi Mentora

A Casaban végzett összes műtétet a gyógyító központ névadója, Szent Ignác felügyeli, ezért az Ő történelmi szerepével érdemes tisztában lenni. Azért is tartom ezt fontosnak, mert a mai napig kering egy téves felfogás, amely Ignác személyét összefüggésbe hozza az inkvizícióval. Ha valóban az igazságot kutatjuk, akkor a hamis mendemondáknál mélyebbre kell ásnunk. Ignác újszerű világi apostolkodása épphogy felkeltette a hivatalos egyházi körökben a gyanakvást, így tehát hosszú kihallgatásoknak vetették alá, s két ízben be is börtönözték. Ő minden esetben ugyanazt a magatartást tanúsította: egyfelől alárendelte magát az Egyház hierarchiájának, amelynek tekintélyét magától értetődően elismerte, másfelől viszont törekedett rá, hogy az ügy érdekében védje jogait és jó hírét. Minden alkalommal fölmentették ugyan, mégis az a tény, hogy a vizsgálatot megismételték, arra vallott, hogy szembekerült a hagyományos formákkal és nézetekkel.

Egy valamit azonban le kell szögeznünk: Ignác ellene volt mindenfajta fizikai, vagy erkölcsi kényszernek, ezért az Ő életében jezsuita soha nem lehetett tagja az inkvizíciónak. Amennyiben mégis volt arra példa, hogy a későbbi évszázadokban egyes rendtagok túlkapásokat követtek el a hittérítő tevékenység során, az nem az Ő akarata szerint történt, hanem épp annak ellenében. (A történelmi adatok tanúsága szerint tényleg „elszaladt a ló”, a 17-18. századra a jezsuiták már komoly befolyással bírtak Európa politikai köreiben. A Jézus Társaságot számos súlyos elmarasztalás érte az Újvilágban és Ázsiában alkalmazott missziós módszereik miatt is. De lássuk be, ennyi erővel számon kérhetnénk Szent Pétertől, vagy Pál apostoltól is az egyház kétezer éves fennállása során elkövetett bűnöket.)

A Fényküldöttek

Nagyon fontos tudni, hogy a spiritizmusnak számos szintje és formája létezik. A médiumok tevékenysége az alacsony nívón működő asztaltáncoltatós szeánszoktól az eksztatikus látnokokon át az éber prófétákig terjed. Az Isten Jánosán át megnyilvánuló szellemi lények úgy mondják, hogy valójában Ők különböző dimenziók (tudatszintek vagy létsíkok) lakói, és alá-fölérendelt viszonyban végzik segítő szolgálatukat. Loyolai Szent Ignác Házában van egy szellemi hierarchia. Úgy mondják, hogy az Isteni Tudat az a mindenekfelett álló erő, amely a munka egészét irányítja. Aztán a Salamon király néven ismert entitás következik, majd Szent Ignác és a Vele együttműködő lelkek csoportos tudata. Ebben a szellemi falanxban ezrek és ezrek munkálkodnak. Mindezek után következnek azok az áldott Entitások, akik az előző testet öltésükben orvosként ténykedtek: Augusto de Almeida, José Valdivino, Oswaldo Cruz. Számos névtelen szellemi lény dolgozik még Dr. Almeida környezetében. Néhány szellemi segítő spiritiszta, vagy kiemelkedő tudós, vagy a társadalom különösen megbecsült tagja volt a földi életében. Példaként említhetem Dr. Bezerra de Menezest, aki orvosként, politikusként, íróként, és sikeres üzleti vállalkozóként ténykedett a 19. század Brazíliájában. Idős korában néhány évig ellátta a Brazil Spiritiszta Szövetség elnöki tisztét is. A szegények orvosaként emlegetik, mert ez irányú szolgálataiért nem kért pénzt. A jótékonyságot egészen odáig vitte, hogy minden vagyonát a betegek és nincstelenek ellátására költötte. 

Ezzel együtt valóban furfangos kérdés az Entitások kiléte. Közülük azokról, akik a közelmúltban éltek, könnyebb igazoló információkat beszerezni. Főképpen akkor, ha még Ők maguk is segítenek az „azonosításban”. Megtörtént, hogy egy férfinak - aki bizonyságot szeretett volna - a Joaoban megtestesült Entitás átnyújtott egy saját kézjegyével ellátott papírt, és a következőt mondta: „Dr. Oswaldo Cruz vagyok, és ellenőrizheted az aláírásomat azokból az időkből, amikor még a kormánynak dolgoztam.” Ez az illető később tényleg elment egy intézménybe, ahol fellelhető volt olyan okmány, amelyen Dr. Cruz szignója található. A történelmi korokban visszafelé utazva már nem ennyire könnyű a helyzet. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a Salamon király néven bemutatkozó szellemi létezőnek van-e köze a zsidó történelem tényleges kulcsfigurájához. Dorothy, az egyik vezető médium egy nagyon józan és racionális megközelítést alkalmaz. Azt mondja, hogy nem kívánja firtatni az Entitások kilétét. Hiszen Ők bármit mondhatnak „odaátról”, nem tudjuk ténylegesen ellenőrizni. Szerinte csak egyvalami számít, a munka eredménye. Az pedig magáért beszél. Teljes mértékben osztom az álláspontját. 

Van itt még egy lényeges szempont. Annak érdekében, hogy Joao Teixeira de Faria -mint médium - személyét képesek legyünk elválasztani a Fényküldöttektől, elmondom, hogy az előzőekben felsorolt entitások többsége Brazília más földrajzi pontjain is ténykedik. Az egyik ilyen helyszín a Palmelo nevű kisváros, amely közel száz éves múltra tekint vissza, és az ország spiritiszta fővárosának mondható. Szerény ismereteim szerint a Centro Espírita Luz da Verdade [Az Igazság Fényének Spirituális Központja] falai között a huszadik század eleje óta eltelt hosszú időben egyetlen botrányról, vagy visszaélésről sem lehetett hallani. 

Joao a testébe fogad egy entitást

A szellemgyógyítók Joao-n keresztül operálnak

A spirituális beavatkozások

A gyógyító beavatkozás nem mindig hoz gyors eredményt, néha hosszú ideig elhúzódhat. A kezelések egyediségét többek között az adja, hogy az Entitások figyelembe veszik a kezelt személy tudatossági fokát. Ha érkezik egy helyi farmer, akinek fáj a gyomra, és emiatt nem képes dolgozni, miközben négy éhes szájat kell betömnie, és semmi másra nem tud gondolni, csupán arra, hogy megszabaduljon a nyavalyától, és visszatérhessen a földekre, akkor a szellemgyógyítók ebben fognak neki segíteni. Miközben Ők pontosan tudják, hogy ez csupán egy tünet, és ennek elmúlása nem fogja a földműves minden gondját megoldani, és hogy a probléma a későbbiekben majd más formában fog jelentkezni. Egy másik látogatónál pedig - aki tudatosságra törekszik, és már maga is tett bizonyos lépéseket a gyógyulása felé - egy jóval magasabb szinten kezdik el a kezelést. Az ő esetében nem a tünetek elmulasztását tartják szem előtt, hanem azt, hogy hozzásegítsék a mélyrehatóbb változáshoz. Az is egy lényeges kijelentés a szellemgyógyítók részéről, hogy Ők a változáshoz szükséges energia ötven százalékát tudják biztosítani. A munka másik felét nekünk kell elvégeznünk magunkon. Könnyen csalódhatnak azok az emberek, akik azt remélik, hogy a gyógyulásukban való személyes közreműködés nélkül történhet bármiféle automatikus csoda. 

Ugyanez a személyre szabott gondoskodás érvényes a gyógynövény kapszulákra is. Az összetétel maximálisan egységes, vagyis mindenki ugyanazt a nagyjából ötven komponensből álló herba keveréket kapja, amiben a golgotavirág viszi a prímet. Ami különbözni fog, az a rezgésminta, amely az Entitás által írt receptúra alapján „kerül rá a doboz tartalmára”. Régebben, amikor a gyógynövény keveréket még a Ház munkatársai állították össze egy nagy dézsában, sokkal látványosabb, sokkal kézzelfoghatóbb volt, hogy az üvegcsében lévő folyadék minden ember számára egyedi módon telítődik energiával. Megfigyelték, hogy a gyógyszertárból már kiadott készítmények színe, sűrűsége és illata minden egyes palackban más és más lett.

A spirituális beavatkozás (ahogy Ők a láthatatlan műtétet nevezik) egy rendkívül különös dolog. Vannak, akik az operáció közben ténylegesen érzékelik, hogy valami történik a fizikai testükön belül. Mintha valaki, vagy valami tényleg beléjük nyúlt volna. Jómagam nem érzékeltem ilyet, viszont nagyon egyértelmű utóhatásokról tudok beszámolni. Egészen pontosan gyengeség, szédelgés, enyhébb fájdalmak. Mintha ténylegesen kórházban lennék. Az erőnlét visszanyerése, és a felépülés is fokozatos. Természetesen az intervenciót követő teendőkre is számos szabály létezik, amelyeket a gyógyulás érdekében ildomos betartani. Beavatkozás azonban nem csupán műtéti úton lehetséges, hanem akkor is, ha valaki részt vesz a meditáción. Az áramlatterem ugyanis egyfajta tudati, energetikai finomhangolás helyszíne. Sőt, ha valaki személyes kristályért folyamodik Dr. Augustohoz, akkor ezek a speciálisan hangolt kristályok jelentős rezgésszint emelkedéshez segíthetnek hozzá a mindennapi meditáció során. Azt is mondhatnám, hogy amennyiben valaki elkötelezi magát az Entitásokkal történő együttműködés mellett, akkor dupla hasznot élvezhet. Kézhez kap egy kíméletes terápiás lehetőséget, és ezzel egyidejűleg egy magasrendű szellemi ösvényt.

Dr. Augusto de Almeida, a Ház vezető entitása

A spirituális munka jellege

Az egész rendszert nagyban hasonlíthatnánk az északi buddhizmus lámaista intézményéhez, ahol is a buddhai tanok ráépültek a bönre és az egyéb sámánisztikus, mágikus őshagyományra. Brazíliában a katolicizmus telepedett rá az őslakosok mágikus hitrendszerére, illetve keveredett a Franciaországból Portugálián át érkező spiritiszta tanokkal. A mahájána buddhizmussal való egyértelmű rokonságot látom abban is, ahogyan az Entitások az emberek szolgálatát végzik. Számomra ez a legmagasabb Bódhiszattva eszménynek felel meg. (Amúgy az elismerések között találjuk a dalai láma tanúsítványát is.) Tekintettel arra, hogy a magasabb dimenziók lakói nem az elme szemüvegén át tekintenek a látogatókra, az ökumené itt azt jelenti, hogy teljesen azonos tisztelettel és figyelemmel fogadnak bárkit, legyen az keresztény, buddhista, hindu, zsidó, muszlim, vagy akár ateista. Amit azonban igazán fontosnak tartok kiemelni, az a Casa napi programjának felépítése. Minden meditációs ülést, és a gyógyító alkalmakat is a kereszténység alapimáival nyitják meg, és zárják le (Miatyánk, Üdvözlégy Mária). Sőt, a nagy csarnokban többször is elhangoznak ezek az imák a nap folyamán. Mi több, a hét minden napján este 7 órától csoportos rózsafüzér imádságra van lehetőség. Tehát spiritizmus ide, vagy oda, nem az történik, hogy kizárólagosan valamiféle médiumi közlést skandálnak vég nélkül. Bár az utóbbira is van példa, hiszen a Caritas imáját rendszeresen alkalmazzák, ez Joao egyik kedvelt fohásza.  Ezt 1873 karácsonyán jegyezte le pszichográf üzenetként Madame W. Krell (Bordeaux, Franciaország). Óhatatlanul a Course in Miracles jut eszembe, amely szintúgy „channeling” útján érkezett, mégis komoly spirituális tanítók magasra tartják, és tiszta tanításként említik. De hogy még inkább érzékeltessem, mennyire vallások és filozófiák feletti itt minden, megemlítem a Casa jelenlegi vezető entitásának, Augusto de Almeidanak a béke imáját, mint egyfajta „keresztény shanti mantrát”.

„Hogy minden ember Boldog legyen,

Hogy minden ember Áldott legyen,

Hogy minden ember Békés legyen.

Hogy Krisztus Ereje világítson meg minket.

Hogy Krisztus Ereje oltalmazzon minket.

Hogy Krisztus Ereje vezessen bennünket.”

A gyógyulás, és ami mögötte van

Nem lehetséges mindenkit ugyanolyan könnyen, és ugyanannyi idő alatt eljuttatni a gyógyuláshoz. Ez mindig nagyon egyedi és személyfüggő. Az egyik embert egyetlen műtét után véglegesen gyógyultnak minősítik, a másikkal közlik, hogy még hat alkalommal vissza kell jönnie. Olyan eset is előfordul, amikor valakinek kénytelenek azt mondani, hogy a karmikus háttere miatt nem tudnak rajta segíteni. De ilyenkor többnyire felajánlják azt a lehetőséget, hogy költözzön oda, és kezdjen el szolgálatot végezni a Casaban. Ugyanis az embertársaink irányában végzett együttérző segítség az egyik leghatékonyabb öntisztító munka. Élnek emberek Abadianiaban, akiknek nem adatott meg, hogy felállhassanak a tolószékből, vagyis továbbra is egyfajta testi korlátozottságot kénytelenek elviselni. Ugyanakkor tudatilag, érzelmileg teljesen szabadok és kiegyensúlyozottak.

Ahhoz, hogy ténylegesen támogatást nyerjünk, szükséges egy őszinte, nyitott és alázattal teli hozzáállást tanúsítanunk. Nem túl bölcs dolog úgy tekinteni erre a lehetőségre, mintha egy bevásárlóközpontba tértünk volna be, ahol csak úgy leemeljük a polcról, amire szükségünk van. Bár a szellemgyógyítók senkit sem szoktak elutasítani, olykor megleckéztetik azokat, akik nincsenek tisztában azzal, hogy hol van a helyük, és mi a szerepük.

Lényeges szem előtt tartani, hogy a segítségnyújtás nem korlátozódik csupán a Casaban töltött időre. Rendszeresen szükséges szednünk a kapszulákat, és be kell tartanunk az étrendi és életmódbeli szabályokat, a hazaérkezésünk után is. Továbbá módunkban áll az Entitások elé vinni azokat a tárgyakat (rózsafüzért, karkötőt, kristályokat, szent háromszöget), amelyeket magunkkal szándékozunk hozni, hogy az otthoni meditációnkat, emlékezésünket, kapcsolatfelvételünket elősegítsék.

A Ház környezete

A Goias fennsík számomra páratlan szépségű. Mintha Toszkánát vegyítenénk az afrikai szavannával, és belekevernénk néhány csepp alpesi hangulatot. Alapvetően festői szépségű, nagyon békés és megnyugtató a táj, kevés benne az emberi elme alkotta képződmény. Néhány kilométerenként van egy kis farm, a többi az érintetlen természet. A növényvilág rendkívül változatos és gazdag. Joao spirituális vezetője és barátja, Chico Xavier tanácsára alapította meg itt saját gyógyító központját 1978-ban. A Casa a felszín alatti kvarckristály rétegeknek köszönhető energiaörvény fölé épült. Tapintható egy nyilvánvaló minőségi különbség a Ház közvetlen környezete és Abadiania többi része között. Olyannyira, hogy magam is átélhettem azt, amiről a dokumentumfilm egyik interjúalanya beszél. Mármint azt, hogy létezik a Casa körül egy energetikai biztonsági zóna.

A Szent Vízesés

A Cachoeira de Lázaros nevű vízesés nem annyira látványát tekintve impozáns, inkább a kisugárzása miatt. Egy mélyedésben fekszik, és Szent Ignác Házából egy széles földúton, majd egy szűk, lejtős ösvényen juthatunk el oda. A természetben járva sokszor érezhetünk valamiféle áldottságot, emelkedettséget. Ezen a helyen ez az élmény sokszoros. Pontosan átélhetjük azt, amit a japán sinto vallás gyakorlói mondanak, mármint hogy minden természeti képződményben Kamik (szellemi lények) laknak. Hasonlóképpen a Himalájáról is úgy hírlik, hogy a Dévák (fénylő lények) otthona. Sokszor megesik, hogy ezt még a kifejezetten „földhözragadtak” is képesek érzékelni. Brazíliai tartózkodásom során találkoztam olyan emberrel, aki nem hitt ebben, de miután alámerítkezett a vízesésnél, kénytelen volt úgy nyilatkozni, hogy: „Itt valami több van, mint csupán víz.”

Filmek, ajánlások

Zárszóként megemlítem azokat a személyeket, akiknek a beszámolóit megosztásra érdemesnek tartom, vagy kifejezetten javaslom. Igyekeztem számításba venni, hogy a Kedves Olvasók eltérő ízlésvilága miatt kinek-kinek kedvezőbb lehet az egyik elbeszélés, mint a másik. 

Kedves Olvasó!

Legyen Áldás az életeden és az Utadon.