Szikh mantrák

A szikhek India Anya oroszlánszívű szülöttei, gazdag érzelmi töltettel. Hagyományvonaluk a hindu és az iszlám misztika metszéspontjában született, és ami azt illeti, Ők sincsenek híján a muzikális adottságoknak.

Ong Namo Gurudev Namo - Adi Guru mantra

„Meghajlok a Legfelsőbb Bölcsesség, a Belső Isteni Tanító előtt.”

A szikh kundalini jóga tanítványok gyakran ezzel a mantrával kezdik a gyakorlást. A Belső Mesterre - vagyis a valódi, igaz lényünkre - történő ráhangolódást segíti elő.  Ezért olykor a „Hazaérkezés mantrájának” is nevezik.  Azt is szokták hangoztatni, hogy a mostani világkorszakban ugyan sok ember igyekszik a spirituális út felé fordulni, de viszonylag kevés olyan tanító van, aki ténylegesen utat tud mutatni. Ezért meg kell tanulnunk a Belső Mesterrel, a Guru Dev-vel, a Felsőbbrendű Énünkkel  (más néven Buddha természetünkkel) kiépíteni a kapcsolatot. 

...és következzen egy nagyon modern változat. Zseniális feldolgozás egy remek kvartett részéről, Snatam Kaur stílusában. Itt nem a gurmukhi nyelv szavai viszik a prímet, sokkal inkább a mantra jelentése, értelme, és lényegi mondandója. (Vagyis az angol nyelvű szöveg.)

Adi Shakti mantra

ADI SHAKTI, ADI SHAKTI, ADI SHAKTI, NAMO, NAMO

SZARAB SHAKTI , SZARAB SHAKTI, SZARAB SHAKTI, NAMO NAMO

PRITAM BHAGVATI, PRITAM BHAGVATTI, PRITAM BHAGVATI NAMO NAMO,

KUNDALINI , MATA SHAKTI, MATA SHAKTI NAMO, NAMO 

„Meghajlok az ősi erő előtt.

Meghajlok a mindent körülölelő energia előtt.

Meghajlok mindazok előtt, amelyek Isten által teremtettek.

Meghajlok a Kundalini teremtő ereje, az Isten Anya ereje előtt.” 

Az Isteni Anya aspektusának rezgésére segít ráhangolódni, a legmélyebb védelmező, és újrateremtő erőt hívja elő. Az ÁDI SHAKTI jelentése: legősibb erő; Szarab Shakti jelentése: minden erő, vagy minden erő eredője; Pritum Bhagvati jelentése: Istenen keresztül teremtő. Mata Shakti a női princípium, a Namó pedig azt jelenti: tisztelettel hajolok meg. Úgy mondják, hogy az Adi Shakti mantra az Isteni Anya frekvenciájának egyike, és elsődleges kivetítő, teremtő energia. Meghívja az elsődleges feminin Teremtő Erőt, az Univerzális Anya Erőt. Segít felszabadulni a bizonytalanságoktól, megszünteti a félelmeket, amelyek gátolják a szabad cselekvést.

Szikh gyökérmantra [Múla Mantra]

IK OA(N)KAAR 

SAT NAAM 

KARATHAA PURAKH 

NIRABHO NIRAVAIR 

AKAAL MOORATH 

AJOONEE SAIBHA(N) 

GUR PRASAADH

JAP

AADH SACH JUGAADH SACH 

HAI BHEE SACH NAANAK HOSEE BHEE SACH

„Ó, Egyetlen Univerzális Teremtő, A Te Neved a Valóság,

Személyessé vált Alkotó Lény vagy,

Félelem nélküli, Gyűlölködés nélküli, Az időtlen Egy képe,

Születésen túli, Önmagad által létező,

Aki a Guru kegyelmi ajándékaként nyilvánul meg számunkra.

Ismételd állandóan.

Ami Igaz volt a kezdetekkor, Igaz volt minden korban, Most is Igaz

Nanak mondja, Igaz lesz Mindörökké.

Nanak Guru nem csupán vallásalapító, nagy misztikus, és tanító volt, hanem kiváló nyelvész is. Általa született meg az úgynevezett gurumukhi nyelv. Maga a Múla Mantra pedig - amely a szikh jóga alapmantrája - Nanak Guru megvilágosodás után kiejtett első szavaira épül. Tehát ha úgy tetszik, akkor a mester képes volt az Univerzális Tudat legszubtilisebb hangjait emberi nyelvre konvertálni. Úgy tartják, hogy a szikh szentírás, a Guru Granth Sahib esszenciája a Jap Ji [Dzsap Dzsi] című költemény, ennek esszenciája pedig a Múla Mantra. Erőteljes hatása képes kiterjeszteni és felemelni a tudatosságot a legmagasabb szintre. Ez a mantra a kreativitásra, a teremtő erőre hat, és saját sorsunkat a Teremtő Létezéssel harmonikus, együttműködő viszonyba helyezi. Az isteni tudatosságra mutató iránytű. Úgy is mondják, hogy a Múla-mantra a végzet gyilkosa. Eltávolítja a negatív hatásokat, és a jólét felé mozdít. 

De az előző (monoteista) értelmezéshez képest a következőképpen nonperszonális módon is interpretálhatjuk: Egyetlen Univerzális Teremtő létezik, aki (ami) benne lakozik minden teremtett dologban. Valójában ez az Örökkön Létező Igazság a mi lényegi természetünk. Ez az Igaz Név (Sat Naam) a mi eredeti identitásunk. Az Isteni Akarattal összhangban élve kreatív teremtők (társteremtők) vagyunk. Ebben az igaz természetünkben élve félelem és gyűlölködés nélkül járhatunk az úton. Ebben a valóságunkban az idő korlátai felett álló örökkön létezők, születésen, és halálon túliak vagyunk. Mindezt megtapasztalhatjuk az ismétlés, gyakorlás, valamint a Mester kegyelme révén. 

 Dhan Dhan Ramdas Guru - A szikh csodamantra

Guru Dass Kaur

Preet Sajan Singh (Saiji)

Áldott, áldott Guru Ram Das; aki teremtett Téged, fel  is felmagasztalt.

Tökéletes a Te csodád; a Teremtő trónra ültetett téged.

A szikhek, valamint minden tudatos ember felismernek, mert megnyilvánítod a Teremtőt.

Változatlan vagy, kifürkészhetetlen és mérhetetlen; végtelen és korláttalan.

Akik szeretettel szolgálnak Téged, azokat átjutnak a létezés tengerén.

Vágy, a harag, a kapzsiság, a büszkeség és a ragaszkodás az öt akadály; Megverted és kiűzted őket.

Áldott a te birodalmad, és igaz a te csodálatos dicsőséged.

Te vagy Nanak, Te vagy Angad és Te vagy Amar Das is;

Amikor felismerlek, megvigasztalódik a lelkem.

Ez az ima Guru Ram Das-t dicsőíti, aki a tíz szikh mester közül időrendben a negyedik volt. Aki lehetővé teszi a csodák megteremtését, és aki az alázatosság, az odaadás, a könyörületesség, és a szolgálat minőségét testesíti meg. Ő volt az, aki létrehozta Amritszárt [A Nektár Tava], bár az Aranytemplom nem az Ő idejében, hanem az utódja révén épült fel. 

Úgy tartják, hogy ennek a mantrának a segítségével a lehetetlen lehetségessé válik. Azok, akik elakadtak az életutukon, ezzel az imával magukhoz hívhatják Guru Ram Das birodalmát, az Igaz Valóság birodalmát, a Szív Szent Terét, ahol minden megtisztul. Guru Ram Das az együttérzést, az alázatot, a szeretetet, és a szolgálatot képviseli.  Számos történet szól arról, hogy ennek az Igének a felolvasása csodálatos beavatkozást hozott reménytelennek tűnő helyzetekben. Több mint 400 éve éneklik naponta legalább egyszer az Aranytemplomban [Harimandir Sahib].

Siri Gaitri mantra

Ra Ma Da Sa Sa Sey So Hung

[fon. Rá Má Dá Szá Szá Szé Szó Hang]

A Siri Gaitri Mantráról úgy tartják, hogy nagyon egyedi, és úgy ragadja magához a Kozmosz gyógyító erejét, ahogy a drágakő a Nap fényét. Akárcsak a drágakövet, sokféleképpen lehet felhasználni különböző céllal és alkalommal. Nyolc hangból áll, amelyek stimulálják a kundalíni áramlását a gerinc központi csatornájában és a csakrákban, amelyet a testnek egy új energiaszinthez igazodó anyagcsere változása kísér, valamint kiegyensúlyozza az agy öt területét a jobb és bal agyféltekében. Ha a mantra bővebb kifejtését szeretnénk megkapni, akkor javaslom nagy tisztelettel Navraj Singh leírását.

Wahe Guru Wahe Jiyo mantra [fon. Váhé Guru Váhé Dzsijó]

A Wahe pandzsábi nyelven azt jelenti: csodálatos”. De ezen a hellyel-közzel hétköznapi jelentésen túl a wahe kifejezést a forma nélküli istenség megjelölésére is használják. Ilyeténképpen a Sat Naam [fon. Szat Nám] , vagy az Eck Onkar [fon. Ekk Onkár] szinonimája. Tehát a Csodálatos Úr, akinek neve a Végső Igazság. (Minazonáltal ezek a nevek azt is érzékeltetik, hogy bármilyen jelzővel is kívánjuk illetni a Végső Valóságot, egyetlenegy sem lesz tökéletes, hiszen egy minőségek nélküli állapotot próbálunk leírni.)

A Wahe Guru mantra segítségével a Mindenható végtelen bölcsességének, kedvességének eksztatikus átélése válik lehetségessé. Az egyéni lelket [Jio] a Mestererő meghívása révén hozzákapcsolja a Forráshoz. Hozzásegít annak megtapasztalásához, hogy mindannyian Egyek vagyunk, és mindannyian ugyanabból az Egyetlen Létezőből származunk,  és oda is igyekszünk visszatérni. Ennek a felismerésnek az eksztázisáról szól ez a mantra. A Kundalini jóga azt tanítja, hogy ez a mantra felébreszti a hatodik tudatközpontot [a harmadik szemet]. Jusson eszünkbe, hogy a hatodik csakra guru-csakraként is ismeretes. Tehát egyben az intuitív bölcsesség mantrája is. 

Ugyanakkor a bátorság, határozottság hősi mantrájának is tartják. A szikh harcosok a csatába indulás előtt énekelték. A szellemi gyakorlók (tehát a spirituális harcosok) is énekelik a nap kezdetén, hogy a mindennapi élet harcmezején helytálljanak. 

Azonban mielőtt még - ennyi csodát ígérő rigmus láttán és hallatán - azt gondolnánk, hogy a kozmikus védelemnek az életünkbe történő behívása csak indiai eredetű mantrákkal vihető végbe, érdemes megvizsgálnunk a saját (méltatlanul elfeledett) hagyományunkat is. 

Mangala Charn mantra [fon. Mangala Csarana mantra]


Fonetikusan:

Ád Guré Namé

Dzsugád Guré Namé

Szat Guré Namé

Sziri Guru Dévé Namé

„Meghajlok a Legfőbb Guru előtt

Meghajlok az Örök Igazság előtt

Meghajlok az Igaz Bölcsesség előtt

Meghajlok a Nagy Isteni Ragyogás előtt”

Ez egy kifejezett védelmi mantra. A ’nameh’ gurmukhi nyelven ugyanaz, mint szanszkritul a ’namo’ vagy a ’namaha’. Jelentése: meghajlok, felajánlom, üdvözlöm.