„Az azonnali és ideiglenes használatra szánt igazságokat megtanulhatjuk könyvekből és tanítóktól, de a végső igazságot csak önmagunkból nyerhetjük ki meditációval.”

(Paul Brunton)

Ezen az alkalmon keresztül igyekszem érzékeltetni a hozzám érkező emberekkel, hogy mit is jelent a tradicionális alapokra épített spirituális praxis, és hová vezet a meditáció rendszeres gyakorlása. Azokat a keresőket és gyakorlókat várom nagy tisztelettel, akik már ráébredtek ama egyszerű igazságra, hogy a könyvekből nyerhető ismeretek halmozása önmagában nem vezet szellemi ébredéshez. Tehát akik már érzik valamelyest, hogy a spirituális munka nem valamiféle hobbitevékenység. Felmehetünk ugyan a youtube-ra, és kedvünkre belehallgathatunk bármilyen előadásba, vagy zenei anyagba, járhatunk lelkesen Deva Premal koncertre (egyikkel sincs semmi baj), de ez nem lesz több, mint kultúrális élmény. A spirituális munka célja és lényege épp abban áll, hogy a fejből eljussunk végre a szívbe. Mert ahogyan Szvámi Sivánanda mondja:

„Egy grammnyi gyakorlás, sok tonnányi elméletnél többet ér. ”

Ebben a nemes műveletben pedig arra törekszem, hogy kellő igényességgel és alázattal álljak a közvetítő szerepköréhez. Tréfásan azt is mondhatnám, hogy a légiutas-kísérő foglalkozás mintájára egyfajta „Égiutas-kísérő” szerepet vállaljak.

Jó szívvel ajánlom annak, aki…

  • Szeretne meditációt gyakorolni, és igényli egy csoport támogató, lelkesítő légkörét

  • Útkeresőként ízelítőt kíván nyerni a különféle spirituális hagyományokból

  • Érdeklődik az „Örök Filozófia” vallási formákon és hitrendszereken túlmutató egysége iránt

  • A hétköznapi életben is alkalmazható tudásmorzsák felcsipegetését tűzte ki célul

  • Bárkinek, aki nyitott szívvel és elmével igyekszik közeledni

Szórványosan tartok foglalkozást a Létezés Öröme Központban.


Akik értesülni szeretnének a csoportos alkalmakról, azoknak nagy tisztelettel javaslom a feliratkozást.

A személyes hozzáállásom

  1. Rendkívüli fontosnak tartom, hogy a legközvetlenebb lépésekkel foglalkozzak, kerülvén a spirituális távlatok túlhangsúlyozását, és a bonyolult filozófiai fejtegetéseket. A karakteremből fakadóan törekszem az alaposságra. Elképzelhető tehát, hogyha érkezik hozzám egy kérdés, akkor időt kérek a megválaszolásra.

  2. Értelemszerűen csak addig a pontig merek vezetni bárkit is, ameddig a személyes tapasztalataim terjednek. Amennyiben sikerül valakit elkísérnem egy hiteles mesterrel való találkozásig, vagy egy komoly szellemi útkereszteződésig, akkor elmondhatom, hogy betöltöttem a sorsfeladatból adódó szerepemet. Mindezt ígéretek nélkül! (A manapság tapasztalható marketing szemlélettel ellentétben.) Ez nem egy Titok kurzus.

  3. Az esetleges eszmecserék során a nyitottság és a türelem alkalmazását tartom szem előtt, nyilván ezt várom el a résztvevőktől is. Nem szükséges, hogy a szemléletünk minden ponton megegyezzék, az viszont elengedhetetlen, hogy kölcsönös megértéssel és méltósággal tudjunk viszonyulni egymás eltérő álláspontjához. Természetszerűleg nem gondolom, hogy a tökéletes igazság birtokában lennék, azt viszont vallom, hogy az elmúlt sok-sok év során kialakult bennem egyfajta érzékelés, melynek segítségével elég könnyedén felismerem, ha valaki tapasztalatban, tudásban, megvalósításban jócskán előttem jár. Ajándék lesz számomra, ha egy ilyen ember megtisztel a jelenlétével.