Ezen az alkalmon keresztül igyekszem érzékeltetni a hozzám érkező emberekkel, hogy mit is jelent a tradicionális alapokra épített spirituális praxis, és hová vezet a meditáció rendszeres gyakorlása. Azokat a keresőket és gyakorlókat várom nagy tisztelettel, akik már ráébredtek ama egyszerű igazságra, hogy a könyvekből nyerhető ismeretek halmozása önmagában nem vezet szellemi ébredéshez. Tehát akik már érzik valamelyest, hogy a spirituális munka nem valamiféle hobbitevékenység. Felmehetünk ugyan a youtube-ra, és kedvünkre belehallgathatunk bármilyen előadásba, vagy zenei anyagba, járhatunk lelkesen Deva Premal koncertre (egyikkel sincs semmi baj), de ez nem lesz több, mint kultúrális élmény. A spirituális munka célja és lényege épp abban áll, hogy a fejből eljussunk végre a szívbe. Mert ahogyan Szvámi Sivánanda mondja:

   „Egy grammnyi gyakorlás, sok tonnányi elméletnél többet ér. ”  

Ebben a nemes műveletben pedig arra törekszem, hogy kellő igényességgel és alázattal álljak a közvetítő szerepköréhez. 

A személyes hozzáállásom

Meditáció a szellemi őshagyomány szerint

Az Online Mindfulness Café sorozatban, Fazekas Gáborral, a Mindfulness Egyesület elnökével közös esemény. Az alábbi bejegyzés nem csupán az eseményről készült videót tartalmazza, hanem az előadásban használt prezentációt is.

Szórványosan tartok foglalkozást a Létezés Öröme Központban.

Rövid magyarázattal, és szintén rövid gyakorlati tapasztalattal szeretnénk lehetőséget biztosítani az érdeklődők és útkeresők számára, hogy betekintést nyerjenek többféle meditációs technikába.

Meditációs kóstoló

Energetikai, és Mantra meditácóból

(Rövid ismertetés)

Energetikai meditáció

Minden létező a primordiális lélegzetből vagy energiából áradt ki. A  csi a világegyetemet betöltő természeti erő vagy energia. Fordítják levegőnek, életlehelletnek, lélegzetnek, életeszenciának, energiának, szélnek. Japánban ki-nek, Indiában práná-nak, Tibetben lung-nak mondják. Héberül ez a szó a ruach, mely a Teremtés Könyvében is megtalálható. A csi, amely létrehozza az eget és a földet, lényegében ugyanaz a csi, mely formálja az élőlényeket, köztük az embert is. Nem áll kívül a megnyilvánult dolgokon, hanem maga alakítja ki, és veszi is fel a formákat. A csi az egyetlen állandó valóság, amely a folytonos átalakulás állapotában van, oda-vissza mozog az összesűrűsödött anyagi alakzatok és az éteri, megfoghatatlan állapot között. Lényeges összefüggés, hogy a Föld Nap körüli keringésének makrokozmikus pályája megfelel a testben található mikrokozmikus pályának. Amint azt a Biblia is tanítja, az ember a ég képmására teremtetett.

Ez a gyakorlat hasonlít a vezetett meditációhoz. Annyiban mindenképp, hogy lágy zenei aláfestés lesz. A különbség az, hogy itt nem a vizualizáció a cél, csupán gyakorlás közben elhangzik néhány instrukció.

Mantrameditáció

A mantra nem csupán hangrezgés, hanem sugárzó energia, ami egy sajátos gondolati áram megindítása révén, áthangolja az ember mentalitását. A mantra mint kifejezés, egy bizonyos kultúrkörhöz kapcsolódik, de az a módszertan - amire ez a szó utal - számos vallásban és szellemi iskolában megtalálható. Többek között a kereszténységben is, pl. röpimák, vagy a Jézus-ima alakjában.

A rendszeres gyakorlás során a mantra járatot váj magának a mélytudatban. A memóriabank feltöltődik a mantrával, ennek eredményeként évről évre egyre kevesebb zavaró gondolat merül fel a meditációban. Mint amikor egy folyam vizét a termőföldre vezetjük. Itt a magasabb tudatosság hullámait vezetjük a hétköznapi énünkhöz.

Eddigi tapasztalataink alapján sokan megijednek, amikor a mantraéneklés témája szóba kerül, ezért fontosnak tartjuk tudatni, hogy senkitől nem várunk semmit. Nem kötelező csatlakozni az énekléshez. Belül a szívében mindenki képes énekelni, akkor is, ha egyetlen hang sem hagyja el az ajkát.

Jó szívvel ajánlom annak, aki…

Nincsenek súlyos elvárások. Senkit sem kötelezek arra, hogy az általam bemutatott eszköztárat alkalmazza. Ez az alkalom felfogható közös gyakorlásként is, kinek-kinek a saját módszerével. Vagy akár zenés hátterű elcsendesedésnek is. Például azok számára, akik még egy kissé idegenkednek a meditációtól, vagy túlságosan nehéznek találják.