„Ezer haszontalan szónál többet ér egyetlen szó, amely nyugalmat ad.

Ezer tudatlanul és elmélyedés nélkül leélt évnél többet ér egyetlen bölcsességben és elmélyülten töltött nap.

Ezer évnél, mialatt nem ismerjük fel a legfőbb utat, többet ér egyetlen nap, amelyet a legfőbb út ismeretében töltünk.”

(Dhammapada)

Mit is takar ez a fucsa kifejezés, hogy MANERGIA?

Lényegében egy szóösszevonásról van szó. Nevezetesen mantra és energia.

Miért is?

Mert a szakrális dalok, imák, és a szent szótagok magnetizálják az egész lényünket. A megfelelő hangoltsággal végzett gyakorlás során felépül egy nyilvánvalóan érezhető erőtér. Potosan úgy, ahogyan a mandalák, vagy a jantrák alkalmazásakor is.

A mantra nem csupán hangrezgés, hanem sugárzó energia, ami egy sajátos gondolati áram megindítása révén áthangolja az ember mentalitását. Misztikus ereje abban rejlik, hogy - a rezonancia-elv alapján - a mantra hangzásán keresztül lehetséges kapcsolatot teremteni az adott létsíkkal, tudati dimenzióval (világszférával). Ez nem egy közönséges szó. Rendelkeznie kell azzal a minőséggel, amelyik a gyakorló tudatossági és energiaszintjét emelni képes.

Úgy vélem, hogy szinte minden további kifejtés felesleges. Semmilyen szóözön nem tudja helyettesíteni a tapasztalást. Mindazonáltal az alább elérhető almenükben igyekszem felvázolni mindazt, ami szavakban még egyáltalán kifejezhető.

Technikai megjegyzésként mondom, hogy a kategória címe is, az ikon is linkként működik.