„Ezer haszontalan szónál többet ér egyetlen szó, amely nyugalmat ad.

Ezer tudatlanul és elmélyedés nélkül leélt évnél többet ér egyetlen bölcsességben és elmélyülten töltött nap.

Ezer évnél, mialatt nem ismerjük fel a legfőbb utat, többet ér egyetlen nap, amelyet a legfőbb út ismeretében töltünk.” 

(Dhammapada)

Mit is takar ez a fucsa kifejezés, hogy MANERGIA?

Lényegében egy szóösszevonásról van szó. Nevezetesen mantra és energia.

Miért is?

Mert a szakrális dalok, imák, és a szent szótagok magnetizálják az egész lényünket. A megfelelő hangoltsággal végzett gyakorlás során felépül egy nyilvánvalóan érezhető erőtér. Potosan úgy, ahogyan a mandalák, vagy a jantrák alkalmazásakor is.

A mantra nem csupán hangrezgés, hanem sugárzó energia, ami egy sajátos gondolati áram megindítása révén áthangolja az ember mentalitását. Misztikus ereje abban rejlik, hogy - a rezonancia-elv alapján - a mantra hangzásán keresztül lehetséges kapcsolatot teremteni az adott létsíkkal, tudati dimenzióval (világszférával). Ez nem egy közönséges szó. Rendelkeznie kell azzal a minőséggel, amelyik a gyakorló tudatossági és energiaszintjét emelni képes. 

Úgy vélem, hogy szinte minden további kifejtés felesleges. Semmilyen szóözön nem tudja helyettesíteni a tapasztalást. Mindazonáltal az alább elérhető leírásban igyekszem felvázolni mindazt, ami szavakban még egyáltalán kifejezhető.

Mi is ez az úgynevezett kezelés? Úgy mondhatnám, hogy ez egy transzcendens érintés”, vagy egyfajta „spirituális hangolás”. Fő szempont, hogy átélhetővé váljék a belső csend állapota. Mondom ezt azért, mert a 21. század szellemi keresői valóságos információözönben élnek, a tényleges tapasztalás ehhez képest gyakorta hiányt szenved. 

A célom - már ha egyáltalán lehet így fogalmazni - hogy ízelítőt adjak a szakrális hangvibrációk mögött működő rezgésekből. Mert ahogyan az élet nagymesterei mondják: Más dolog hallomásból tudni a mézről, egészen mást jelent látni, szagolni, és tapintani, ezektől lényegesen eltérő élmény megízlelni, de az igazi tapasztalat ott kezdődik, ha elfogyasztunk egy édes ételt. Mert akkor ez a minőség átjárja az összes szöveti elemet, ami által közvetlen hatást fejt ki egész lényünkre.

A módszer a bioenergetikai munka, és a mantraéneklés elemeiből épül fel, intuitív módon. Talán még azt mondhatnám, hogy részét képezi egyfajta szellemi közvetítés. Bár ezt csak sokszoros zárójelben teszem hozzá, mert a szokványos értelemben ez nem hasonlít a médiumok működéséhez. 

Nem foglalkozom sem diagnózissal, sem betegségtünetek orvoslásával.
Ez nem természetgyógyászati eljárás, sokkal inkább spirituális.

 Melyek a főbb jellemzői?

Kiknek ajánlom?

Kik lehetnek azok, akik számára ellenjavallt?

Helyszín és egyéb technikai információk:

Létezés Öröme Központ

1024 Budapest II. Lövőház u. 29. I/3.

Ellenértéke: 5000 Ft

Időpontfoglalás: 06-70-5211-801