„Ezer haszontalan szónál többet ér egyetlen szó, amely nyugalmat ad.

Ezer tudatlanul és elmélyedés nélkül leélt évnél többet ér egyetlen bölcsességben és elmélyülten töltött nap.

Ezer évnél, mialatt nem ismerjük fel a legfőbb utat, többet ér egyetlen nap, amelyet a legfőbb út ismeretében töltünk.”

(Dhammapada)

Mit is takar ez a fucsa kifejezés, hogy MANERGIA?

Lényegében egy szóösszevonásról van szó. Nevezetesen mantra és energia.

Miért is?

Mert a szakrális dalok, imák, és a szent szótagok magnetizálják az egész lényünket. A megfelelő hangoltsággal végzett gyakorlás során felépül egy nyilvánvalóan érezhető erőtér. Potosan úgy, ahogyan a mandalák, vagy a jantrák alkalmazásakor is.

A mantra nem csupán hangrezgés, hanem sugárzó energia, ami egy sajátos gondolati áram megindítása révén áthangolja az ember mentalitását. Misztikus ereje abban rejlik, hogy - a rezonancia-elv alapján - a mantra hangzásán keresztül lehetséges kapcsolatot teremteni az adott létsíkkal, tudati dimenzióval (világszférával). Ez nem egy közönséges szó. Rendelkeznie kell azzal a minőséggel, amelyik a gyakorló tudatossági és energiaszintjét emelni képes.

Úgy vélem, hogy szinte minden további kifejtés felesleges. Semmilyen szóözön nem tudja helyettesíteni a tapasztalást. Mindazonáltal az alább elérhető leírásban igyekszem felvázolni mindazt, ami szavakban még egyáltalán kifejezhető.

Mit is ez az úgynevezett kezelés? Úgy mondhatnám, hogy ez egy transzcendens érintés”, vagy egyfajta „spirituális hangolás”. Fő szempont, hogy átélhetővé váljék a belső csend állapota. Mondom ezt azért, mert a 21. század szellemi keresői valóságos információözönben élnek, a tényleges tapasztalás ehhez képest gyakorta hiányt szenved.

A célom - már ha egyáltalán lehet így fogalmazni - hogy ízelítőt adjak a szakrális hangvibrációk mögött működő rezgésekből. Mert ahogyan az élet nagymesterei mondják: Más dolog hallomásból tudni a mézről, egészen mást jelent látni, szagolni, és tapintani, ezektől lényegesen eltérő élmény megízlelni, de az igazi tapasztalat ott kezdődik, ha elfogyasztunk egy édes ételt. Mert akkor ez a minőség átjárja az összes szöveti elemet, ami által közvetlen hatást fejt ki egész lényünkre.

A módszer a bioenergetikai munka, és a mantraéneklés elemeiből épül fel, intuitív módon. Talán még azt mondhatnám, hogy részét képezi egyfajta szellemi közvetítés. Bár ezt csak sokszoros zárójelben teszem hozzá, mert a szokványos értelemben ez nem hasonlít a médiumok működéséhez.

Nem foglalkozom sem diagnózissal, sem betegségtünetek orvoslásával.
Ez nem természetgyógyászati eljárás, sokkal inkább spirituális.

Melyek a főbb jellemzői?

 • A kezelés kényelmes masszázsasztalon történik, fekvő helyzetben. (Ha valakinek ez nehézséget okoz, akkor kivételesen megoldható ülő pózban is.)

 • Kényelmes ruha viselése ajánlott, amely nem szorít, és nem okoz feszítő érzést.

 • Érdemes kipihenten érkezni, és a kezelés után mellőzni a testi és szellemi megerőltetést, sietséget. Ajánlott a bőséges folyadékbevitel. (Leginkább víz, vagy gyógytea.)

 • Nincs tökéletes koreográfia, minden egyes személynél egy kicsit más a menete. Sosem tudom előre, hogy hány darab mantra hangzik majd el, hogy melyek lesznek ezek, és milyen sorrendben.

 • A bevezető beszélgetéssel együtt hozzávetőlegesen másfél órányi időt vesz igénybe.

 • Nehéz megmondani, hogy ki mennyit lesz képes érzékelni mindabból, ami történik.

 • A mélyreható és tartós változáshoz ismétlésre lesz szükség. Ezt nem lehet elég sokszor, és elég erősen hangsúlyozni. Manapság nagy divat a sietség, és az úgynevezett instant [azonnali] megoldások keresése.

Kiknek ajánlom?

 • Mindazok számára, akiknek a személyes meditációs gyakorlás, elcsendesedés túlzottan nagy küzdelemmel jár.

 • Leginkább azoknak, akik nyitott elmével tudnak közeledni egy ilyen nehezen megfogható, kissé misztikusnak tűnő jelenséghez, és a fentebbi rövid leírás alapján hívást éreznek.

Kik lehetnek azok, akik számára ellenjavallt?

 • Azon materiális gondolkodású embereknek, akik szemében minden szemfényvesztésnek minősül, ami műszerekkel nem mérhető, vagy a természettudomány jelenlegi keretein belül nem igazolható.

 • Mentálisan labilis, vagy konkrétan pszichiátriai kezelés alatt álló egyéneknek.

 • Vallásos fundamentalistáknak, akik úgy vélik, hogy a világ keleti fertályának szellemisége (beleértve a mantrikus hagyományt is) valamiféle pogány tévút.

Helyszín és egyéb technikai információk:

Létezés Öröme Központ

1024 Budapest II. Lövőház u. 29. I/3.

Ellenértéke: 5000 Ft

Időpontfoglalás: 06-70-5211-801