Mit is takar ez a fucsa kifejezés, hogy MANERGIA?

Lényegében egy szóösszevonásról van szó. Nevezetesen mantra és energia.

Miért is?

Mert a szakrális dalok, imák, és a szent szótagok magnetizálják az egész lényünket. A megfelelő hangoltsággal végzett gyakorlás során felépül egy nyilvánvalóan érezhető erőtér. Potosan úgy, ahogyan a mandalák, vagy a jantrák alkalmazásakor is.

Mi is ez az úgynevezett kezelés? Úgy mondhatnám, hogy ez egy transzcendens érintés, vagy egyfajta „spirituális hangolás”. Fő szempont, hogy átélhetővé váljék a belső csend állapota. Mondom ezt azért, mert a 21. század szellemi keresői valóságos információözönben élnek, a tényleges tapasztalás ehhez képest gyakorta hiányt szenved. 

A célom - már ha egyáltalán lehet így fogalmazni - hogy ízelítőt adjak a szakrális hangvibrációk mögött működő rezgésekből. Mert ahogyan az élet nagymesterei mondják: Más dolog hallomásból tudni a mézről, egészen mást jelent látni, szagolni, és tapintani, ezektől lényegesen eltérő élmény megízlelni, de az igazi tapasztalat ott kezdődik, ha elfogyasztunk egy édes ételt. Mert akkor ez a minőség átjárja az összes szöveti elemet, ami által közvetlen hatást fejt ki egész lényünkre. A módszer a bioenergetikai munka, és a mantraéneklés elemeiből épül fel, intuitív módon. Talán még azt mondhatnám, hogy részét képezi egyfajta szellemi közvetítés. Bár ezt csak sokszoros zárójelben teszem hozzá, mert a szokványos értelemben ez nem hasonlít a médiumok működéséhez. 

Nem foglalkozom sem diagnózissal, sem betegségtünetek orvoslásával. Ez nem természetgyógyászati eljárás, sokkal inkább spirituális.

Úgy vélem, hogy szinte minden további kifejtés felesleges. Semmilyen szóözön nem tudja helyettesíteni a tapasztalást. Mindazonáltal az alább elérhető leírásban igyekszem felvázolni mindazt, ami szavakban még egyáltalán kifejezhető.

 Melyek a főbb jellemzői?

Kiknek ajánlom?

Kik lehetnek azok, akik számára ellenjavallt?

Helyszín és egyéb technikai információk:

Létezés Öröme Központ

1024 Budapest II. Lövőház u. 29. I/3.

Ellenértéke: 10 000 Ft

Időpontfoglalás: 06 30 499 33 10

Ha pedig valaki netán úgy érezné, hogy egy kicsit túlzottan misztikus és megfoghatatlan számára ez az egész, és a fentebb leírtak alapján sem képes igazán dűlőre jutni, vagy döntést hozni, akkor tisztelettel ajánlok egy személyes, bevezető beszélgetést.