Ismeretterjesztő

Szerzetesek a laboratóriumban

A buddhisták 2500 év óta tanulmányozzák az emberi elmét anélkül, hogy bármilyen tudományos eszközzel rendelkeztek volna. Kifejlesztették a meditáció technikáját, amely iránt a nyugati tudósok is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak, hiszen ők maguk is az elme működését próbálják megfejteni. Húsz évvel ezelőtt indult be egy "Szellem és Élet" (Mind and Life) elnevezésű program, amelynek keretén belül nyugati tudósok tibeti buddhista szerzetesekkel együtt próbálnak válaszolni arra a kérdésre, hogy mi a kapcsolat test és lélek között.

A filmben szerepel Matthieu Ricard francia származású buddhista szerzetes, a Dalai Láma franciatolmácsa is.

Peaceful Healing (Santhi)

Obendorfer Attila [RadheySyam Yogi], egykori szakközépiskolás osztálytársam. Álljanak itt most bemutatásként a weboldaláról származó sorok:

Nem tudom szavakba önteni a hálámat azon személyek felé, akik igaz szeretettel támogattak. Gondolok itt az öreg szent jógikra, akik már nincsenek közöttünk, és azokra, akik jelenleg is teljes odaadással támogatnak Indiában. Valamint azoknak az indiai személyeknek is hálás vagyok, akik feltárták előttem országuk és kultúrájuk mélységeit.

Az élet rejtélyének megfejtése

Animációkat, természeti képeket és interjúkat tartalmazó ismeretterjesztő film az Intelligens Tervezés elméletéről. Az uralkodó felfogás szerint az élet formái természeti folyamatok révén jelentek meg a Földön, az idő, a véletlen és a természetes szelekció eredményeként. Napjainkban azonban egyre komolyabb kétségek merülnek fel ezzel az elképzeléssel szemben. A film megszólaltatja azokat a tudósokat, akik az elmúlt pár évben egy meggyőző, vitákat kavaró új elméletet dolgoztak ki.

Kőrösi Csoma Sándor

„Elhatároztam, hogy elhagyom hazámat, s Keletre jövök, s ahogy csak lehet, biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly tudományoknak szentelem, amelyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében.” 

Kőrösi Csoma Sándor a 19. század elején a magyarság eredetét kutatva Erdélyből gyalogszerrel érkezett Ladakba. Útközben, a zanglai király vendégeként, Szangje Puncog tudós láma segítségével, a királyi palota egy kis fűtetlen szobájában, angol megbízásra kezdte el az első tudományos igényű, Tibeti-Angol szótár és a tibeti nyelvtan megírását, amiről akkor még nem sejthette, hogy ez lesz életének fő műve, ami nemzetközi hírű tudóssá teszi. 

Tibeti jógik

A Tibetben kialakult buddhizmus a meditáció és más gyakorlatok, rítusok köré szerveződött. A film készítői a jógit olyan egyénként határozzák meg, aki éveket tölt intenzív elvonulással, miközben titkos öntranszformáló szellemi gyakorlatokat végez, és ezeken a technikákon keresztül rendkívüli irányításra tesz szert mind az elméje, mind a teste felett. A kínai hatalomátvételnek rengeteg szerezetes és jógi esett áldozatul. Felismerve, hogy hagyományuk és a jövőre gyakorolt hatásuk ma már korlátozott, néhány mester úgy döntött, hogy ismereteit és tapasztalatait megosztja a világgal. 

LSD- Áldás vagy átok?

Az LSD vagy lizergsav-dietilamid egy erőteljes hatású, a természetben előforduló anyagokból kémiai úton előállított hallucinogén hatású alkaloid.

Feltalálója, Albert Hofman a lélek gyógyszerének nevezte, a Beatles dalokat írt róla, hallucinogén hatása miatt pedig titkos, az agyi folyamatok ellenőrzésére és befolyásolására irányuló katonai kísérleteket folytattak vele. A szert az 1960-as évek közepén mégis veszélyes drognak nyilvánították és betiltották, s ettől kezdve legalábbis ellentmondásosssá vált a megítélése - egészen a közelmúltig, amikor a legújabb kutatások ismét rávilágítottak az előnyeire: a tudósok mai álláspontja szerint az LSD növeli az intelligenciát, fokozza a kreativitást, sőt még bizonyos betegségek gyógyítására is alkalmas. 

Masaru Emoto kísérletei

Dr. Emoto vizuális technikával dokumentálhatóvá tette, hogy milyen hatással vannak a vízcseppekre anyagi és nem anyagi jelenségek, mint például a zene, a pozitív és negatív érzelem, vagy éppen globális események, mint a háborúk. Számtalan kísérletet végzett a különböző fagyott víz kristályainak vizsgálatával, és eredményeit csodaszép fotókkal dokumentálta. Ezek megtalálhatóak az interneten képek, videók formájában és a könyvesboltokban kapható könyvekben. Ugyanakkor tudományos körtökből számos támadás érte. Fagyasztási kísérleteit tudósok is megismételték, de ők állítólag nem tudtak ugyanolyan eredményekre jutni.

Állatokkal suttogó

Állat kommunikátorok már valószínűleg hosszú ideje léteznek, szinte minden egyes kultúrában a világon. A fajok közötti kommunikáció egy nagyon is valós jelenség. Az állatkommunikátorok képesek hozzáférni az állatoktól és állatokról olyan tudáshoz, amiről másképp nem szerezhetnének tudomást. Anna Breytenbach egy profi állat kommunikátor, aki döbbenetes képességekkel rendelkezik az állatokkal történő kommunikációban. 

A szvámi naplója

A préri mindig a végtelent idézi. Néha ragyog, összevonja a szemöldökét, kinyílik – megmutatja végtelen arcának néhány pillanatát. Olyan ez, mint az élet, nyílt titok. Minden látható, mégis minden más, mint amilyennek látszik. Az eső gyémántokkal szórta meg a füvet. Ez áldás – ezt mind tudjuk. A régiek azt mondják, a lelkek az esővel jönnek a földre. A lélek bukása is eső, zuhogás, de megtermékenyítő kiömlés. Kívül – fény, belül – tisztaság. (Rácz Géza: Bhaktikamala Tirtha gondolatai) 

Az élő mátrix

Ez a nagy nemzetközi visszhangot kiváltó film az egészségről és betegségről alkotott eddigi elképzeléseink újragondolására késztet Tudósokat szólaltat meg a világ minden tájáról, akik az információs mezőkkel kapcsolatos bizonyítékok egész sorával kérdőjelezik meg a biokémia és genetika kizárólagos szerepét a biológiai rendszerek működésében és irányításában. Az Élő Mátrix a gyógyítás új tudománya, a filmben megismerhetjük azt a finoman átszőtt hálót, melyben az egészségünket befolyásoló tényezők rejteznek. Felfedezhetjük az egészségről alkotott legújabb elméleteket, az emberi test-mező kvantum fizikájától indulva a szív koherencián át az információs gyógyításig. Tudósok, pszichológusok, bioenergetikai kutatók és holisztikus gyógyítók osztják meg velünk tudásukat, élményeiket és felismeréseiket.

Heverő Bölény és társai

Baktay Ervinre ma is úgy szokás emlékezni, mint az egyik legkiemelkedőbb magyar orientalistára. (Egy személyben volt festő, író, műfordító, esztéta, szerkesztő, kurátor, egyszóval egy modern kori polihisztor.) Az észak-amerikai indián kultúra iránti rajongása azonban kevésbé közismert. Baktay Ervin világhírű indológus törzse évtizedeken át követte az indián szokásokat és törvényeket a Dunakanyar kis szigetein. Róluk szól ez a film, aminek különlegessége, hogy láthatóak benne az eredeti díszek, sátrak és kenuk, valamint korabeli mozgóképek az életükről és játékaikról. 

Khenpo Tashi Rinpocse és tanítványai

Khenpo Tashi Rinpocse sok-sok évet töltött magányos elvonulásban a Himalájában. Tapasztalatait és tanácsait osztja meg most velünk. 6 éves korában a Lamayuru kolostor növendéke lett, 9 évesen avatták szerzetessé, majd 12 évet töltött a buddhista szentiratok és filozófia tanulmányozásával. Aztán 12 évig a Drikung Kagyu Institute vezetője volt Deradhunban. H. E. Drubwang Konchok Norbu Rinpoche közeli tanítványa volt. Meditációs elvonulásait a nepáli Tatopani és Lapchi barlangjaiban töltötte, Milarepa egykori elvonulási helyein. Rinpocse most az egész világon tanít, és számos jógi és szerzetes elvonulását felügyeli.  Tanítványai ugyanott folytatják három éves elvonulásukat, mesterük szellemi vezetése alatt. (A Mester számos alkalommal adott tanításokat és meghatalmazásokat Magyarországon is.)

Kövér, beteg, és majdnem halott

A filmben megismerhetjük azt az ausztrál férfit, aki jelentős túlsúllyal és autoimmun betegséggel rendelkezett, és egyszer csak megelégelte az orvosokhoz járást és a gyógyszerszedést. Elindult, hogy bejárja az Egyesült Államok egy részét. Az volt a terve, hogy kizárólag zöldségeket és gyümölcsöket fog enni az úton, így népszerűsítve az egészséges életmódot. Úgy gondolta, hogy szervezete képes lesz az öngyógyításra, ha kizárólag zöldségek és gyümölcsök levét fogyasztja 60 napig. Joe az utazás során 5000 km-t tett meg, és 500 amerikai emberrel beszélgetett az egészséges életmódról és az egészséges táplálkozásról.

Öngyógyítás

A film egy tudományos és spirituális utazásra visz, ahol felfedezzük, hogy gondolataink, hiedelmeink és érzelmeink megváltoztatása hatással van az egészségünkre és gyógyulási képességünkre. Az epigenetika, kvantumfizika, őssejt-biológia, energiagyógyászat, szellemgyógyászat, táplálkozástudomány, pszicho-neuro-immunológia, ajurvéda, akusztikus gyógyítás szemszögéből újfajta módon érthetjük meg az emberi test csodálatos természetét és a mindannyiunkban rejlő rendkívüli gyógyítót.  (Dr. Joe Dispenza, Dr. Deepak Chopra, Dr. Bruce Lipton, Anita Moorjani, Gregg Braden közreműködésével.)