Interjúk

Halálközeli és halál utáni tapasztalatok a buddhizmus tükrében

A Hatoscsatorna közösségi televízió Másik világ című műsorában ez év októberében interjút készített Pressing Lajos Lílávadzsrával. A beszélgetés témája a buddhizmus halálközeli élményekkel és halál utáni állapotokkal kapcsolatos tanításai. Hogyan kapcsolódik egymáshoz és feltételezi egymást élet és halál? Mi biztosítja a folytonosságot az életben és a halál után, ha nincs abszolút, önmagában létező "lélek"? Mi határozza meg a személyiséget az állandó változás közepette? A buddhista tanok avatott és közérthető bemutatása mellett Lílávadzsra személyes halálközeli élményeiről is beszámol.

Integrál Pszichofotel 2021

Gánti Bence, az integrál Akadémia alapítója beszélget Kassai Lajossal, a magyar lovasíjászat újraélesztőjével az Everness Fesztiválon.

Tariska Eszter - keresztény lelkigyakorlat kísérő

Tariska Eszter református lelkész családban született. A professzionista Debreceni Kodály Kórus énekese és szólamvezetője volt. Életének első felében házasságban élt, férje Móré Mihály festőművész. Egyetlen gyermeke Dániel, akitől 3 unokája van. 

43 évesen, férje halála után több misztikus élmény hatására abbahagyta az éneklést, a görögkatolikus egyházba tért és 6 évig a máriapócsi Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek közösségének volt tagja. Ezen idő alatt megismerte és nap, mint nap végezte a keleti egyház zsolozsmáját, a Jézus imát és az arra épülő lelkiséget, valamint teológiát tanult. A szerzetesség idején gyakran vonult remeteségbe, a noviciátus idején a cellában, később a Görgényi Havasokban végezte hetekig a szemlélődő imát.

Még a rendbe való elköteleződése előtt találkozott Jálics Ferenc jezsuita szerzetes pappal. A Jézus imát a kolostori évek alatt egy idő után az ő útmutatása és vezetése alapján gyakorolta.

Hat év szerzetesség után világossá vált, hogy a közösség  arculatától eltérő, szemlélődő hivatása van, ezért az időszakos fogadalom lejártával elhagyta a közösséget és visszatért Debrecenbe. 10 évig hospice pise szolgálatot is végzett a máriapócsi nővérek által fenntartott Idősek Otthonában majd Debrecenben, a Szent Erzsébet Szeretetotthonban.

2010-től Jálics Ferenc munkatársa lett, majd a mester nyugalomba vonulása után önállóan  kezdett el lelki gyakorlatokat adni. A lelkigyakorlatok fontos része a személyes beszélgetés, ahol nem csak a gyakorlással kapcsolatos témák kerülnek szóba, hanem a szemlélődő ima végzése során felmerülő, az imát akadályozó lelki problémák, életvezetési nehézségek is. Hogy ebben hatékony segítséget tudjon adni, elvégezte az Integrál Akadémiát.

A keresztény meditációs lelki gyakorlatokra gyakran jelentkeznek  a kereszténységüktől elidegenedett, távolkeleti metódusokkal ismerkedő emberek. Hogy őket jobban megértse, több alkalommal részt vett zen és vipassana elvonulásokon – ezek közül nagy hatással volt rá Niklaus Brantschen svájci jezsuita zen mester, valamint  Beth Upton vipassana mesternő. Ezen utak megismerése keresztény meggyőződését nem ingatták meg, sőt elmélyítették.

Paradigmaváltás Sergio Magana szemével

Sergio Magana "Ocelocoyotl" világszerte ismert és nagy tiszteletnek örvendő "Bölcsesség Őrző" Mexikóvárosból, az ötezer éves közép-amerikai tolték vagy toltecayotl leszármazási ág beavatottja. A hagyomány az ősi chichimecáktól ered, akik aztán átadták a teotihacuanoknak majd a toltékoknak, akik később mind a maják, mind az aztékok tanítói lettek. Sergio a Tol sámán örökség (nahualizmus) álmodó tudásában is jól képzett. Jelenleg több, mint ötvenezer tanítványa van Mexikóban, az USA-ban, Kanadában, Olaszországban, Svédországban, Magyarországon, Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Sergio sok éven át tanulmányozta a közép-amerikai nahuatl nyelv és kultúra misztikus és transzformatív erejét. 

Buddhizmus - Mireisz László és Platthy Iván

Párbeszéd az emberért - avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban.

A műsorba meghívott beszélgető partnerek a vallási közösségek képviselői, szakértői, intézményvezetői. Mindazok, akik az emberek bizalmából látnak el feladatokat, és az emberek szolgálatára hivatottak el. A műsor célja az ide tartozó és aktuális témakörök folyamatos napirenden tartása, és minél szélesebb körű, nyílt elemzése.

Miben tud segíteni egy megvilágosodott mester, egy spirituális tanító?

Ha fel akarjuk ébreszteni az emberekben lévő istenit, akkor pontosan azon az isteni tiszta hangon kell szólni hozzájuk. A bennünk lévő Istenmag csak ezt a hívószót hallja meg és csak ebben az isteni térben és környezetben tud kipattanni és fejlődésnek indulni. Az alacsony rezgésű, félelmet keltő információk, csak az istentelennek adnak további szaftos táptalajt. Minden hamis tanítás, minden, ami nem a szeretet, az továbbra is hamis hang. A FÉNY, csak a fényre fog kijönni, csak akkor fog előjönni a rejtekhelyéről, akkor tud kimozdulni a félelemből, ha a saját természetéhez hasonlatos hangot, hívást hall, olyat, amit félreérthetetlenül a legnagyobb bizonyossággal felismer. Amikor az Istenmag kipattan és belülről kibontja önmagát, már saját magának teremti folyamatosan a fejlődéséhez szükséges környezetet… 

Száksí Projekt

Olyan életek és szokások, bemutatása, melyek formálják a gondolkodást, és átalakító erejük a magunkhoz való viszonyunkat írja át: hogy megtaláljuk a felelősség helyét és a fenntartható egyensúlyt az életünkben.” 

Tudat-tudatosság

Az interjú fő vonala a tudat, tudatosság témaköreit öleli fel, különös tekintettel arra, hogy magunk számára és az indiai kultúrán belül hogyan értelmezhetőek ezek a fogalmak. Szó esett a Nyugaton egyre népszerűbb keleti filozófiákról, gondolkodásmódról, a jógáról, a meditációról, a megvilágosodás mibenlétéről és az önkutatásról. 

A szív tánca

Beszélgetés Szepessy Stefivel a Mevlevi Rendről. Ez az iszlám misztika, a szúfizmus egyik irányzata, melyet Rúmi, egy 13. századi perzsa tanító és költő alapított a mai Törökországban. Az interjú során bepillantást nyerünk Rúmi gyönyörű költészetébe, a kerengő dervisrend szertartásaiba és a kerengés meditatív technikájába. Ez az Istenre való emlékezés egy formája (dhikr) egy rajtunk túlmutató valóság felé nyitja meg a kaput.

Mi a Megvilágosodás?

Rupert Spira először Rúmí költészetére bukkant rá 15 éves korában, 1975-ben. Később meghatározó hatással voltak rá Ouspensky,  Gurdjieff, Krisnamurti, Ramana Maharsi, Srí Niszargadatta Maharádzs és Da Free John tanításai. Sok éven át gyakorolt mantra-meditációt, és tanulmányozta a védanta irodalmát. A kilencvenes évek közepén érkezett el a fordulópont, ami Spirát az amerikai tanítóhoz, Robert Adamshez vezette, aki azonban két nappal Rupert érkezése után elhunyt. Ekkor hallott először Francis Lucilleről, egy másik tanítóról. Rupert ezután 12 évet Francis mellett töltött a tudat természetének vizsgálatával. 

Csöpel láma buddhista tanító, a Magyarországi Karma Kagyüpa Közösség vezetője

A karma kagyü egyike a legnagyobb tibeti buddhista átadási vonalaknak. Indiai mahasziddhák - Padmaszambhava, Tilopa, Naropa, Maitripa - és a híres tibeti jógi, Milarépa őrizték meg és adták tovább ezeket a tanításokat. A XII. században a szerzetes Gampopa továbbadta ezeket az első Gyalva Karmapának, aki az elkövetkező inkarnációin keresztül megtartotta ezen módszerek erejét és frissességét. 

Holografikus univerzum 

Jeffrey Mishlove „Gondolkozni szabad” c. műsorának vendége Michael Talbot.

A mai fizika felismeréseiben talán az a legvonzóbb, ahogyan a legfőbb igazságok párhuzamba állíthatók a keleti bölcselet alaptételeivel. A magvas keleti gondolkodás mindig is inkább huszadik századi fogalmakat alkotott a végső fizikai valóságról, mint Newton korabelieket. Úgy is mondhatnánk, hogy a jelenkori fizika a saját jellegéhez sokkal jobban illeszkedő metafizikai kiegészítést talál a misztikus keleti nézetekben.

Ősi buddhimus - Modern pszichológia


Czike Kláráról, a Pandita Meditációs Központ vezetőjéről: Szociológus alapvégzettség, majd különféle pszichológiai iskolák, végül buddhista tanító. A Nyitott Tudat Buddhista Közösség vezetője, az Erdőtelki Kolostor és Elvonulóközpont – alapítója. Tiszteletreméltó Dhammasaminak, az Oxford Buddha Vihara apátjának közvetlen tanítványa.

Halálközeli élmény

A halál kora gyermekkortól foglalkoztatja az embereket, mindannyiunkat más-más intenzitással. Az általános nézet szerint a nyugati társadalom tabuként kezeli, mert bár az elmúlás természetes velejárója az életnek, roppant nehéz vele szembenézni, szeretteink elvesztésén keresztül átélni, ezért, ha nem muszáj, nem is foglalkozunk vele. A halálközeli élményeknek ma már komoly irodalmuk van, rengeteg személyes beszámoló lelhető fel az interneten is. Dobronay László filmrendező azon túlélők, vagy beavatottak közé tartozik, akik jártak az élet és halál mezsgyéjén, s valóságos emlékeik vannak ezekről a pillanatokról. 

„Isten Jánosa” movie

Fenyő Iván a Tőle megszokott laza stílusban beszél a tapasztalatairól. Ha valaki tudni szeretné, hogy minden botrány ellenére miért tekinthető kivételesen értékesnek ez a hely, akkor számára mindenképpen javaslom ezt a videót. 

Rajan Sankaran professzor - Homeopátia

Indiában 500 000 homeopata orvos dolgozik, 2000 homeopátiás college-nál is több van. Ami érdekes, az az, hogy a homeopátiás és a konvencionális gyógymód, a homeopata és a konvencionális orvos egyenrangú. Külön minisztérium foglalkozik az alternatív gyógymódokkal, és az indiai állam támogatja a homeopátiás gyógymódot és kutatásokat. Az is kiválóan működik, hogy a konvencionális orvos gyakran küldi homeopatához a betegét, ha krónikus problémát kell kezelni. A homeopata orvos meg él a modern sebészet, diagnózis eszközeivel. A homeopata egészként kezeli az embert. A tünetei összességét, a gyökerét. Ezért hívjuk holisztikus gyógymódnak. A homeopátia szépsége, művészete (és egyben nehézsége, buktatója) a helyes szer, és a helyes hatvány megtalálásában leledzik, ami az orvos részéről nem csupán komoly tudást, és tapasztalatot igényel, de intuíciót, jelentős beleérző képességet is. 

Bruno Gröning Baráti Kör

Az interjú 2019 decemberében, egy zágrábi kongresszuson készült Dieter Häusler úrral, a Baráti Kör jelenlegi vezetőjével. Elmagyarázza, mire szolgálnak a közösségek, hogyan jöttek létre, és milyen hozzáadott értéket kínálnak a résztvevőknek, és mi módon járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a segítségkeresők megtapasztalják a segítséget és a gyógyulást. Arról is beszél, hogy Bruno Gröning tanítása miért időszerű még napjainkban is, és hogyan érhető el általa a béke az emberben és az emberek között. Beszámol egy indiai férfi esetéről is, aki széleskörű spirituális tudása ellenére megvakult, és csak a Heilstrom felvételével nyerte vissza látását. Ma a Baráti Kör egyik közösségét vezeti.