Bruno Gröningről

CÍMSZAVAKBAN

 

Bruno Gröning az emberiség azon jótevői közé tartozott, akit végtelen jószándéka, áldozatvállalása, kiemelkedő  karizmája, és léleklátó képessége az apostoli gyógyítók rangjára emelt. Vagy buddhista szóhasználattal akár azt is mondhatnánk, hogy a bódhiszattva-eszmény mintaképe volt. Emberi formában mérhetetlen tárháza mindannak, amit a jóga-hagyomány sziddhiknek (különleges erők), a keresztény tradíció pedig a Szent Szellem kegyelmi ajándékainak nevez. A huszadik század derekán a németországi Herfordban, és Rosenheim melletti Traberhofban szinte bibiliai jelenetek játszódtak le. Vakok nyerték vissza látásukat, béna emberek álltak fel tolószékből. Sokan a legkülönfélébb fizikai bajoktól, valamint súlyos lelki terheltségtől szabadultak meg abban az időben, csupán Gröning szavainak, vagy érintésének hatására.

A rendszer lényeges elemei

Bár a Baráti Körökben világszerte anyanyelven folyik a tanítás, három szót azonban az eredeti, német nyelvből kölcsönöznek.

Heilstrom: Bruno Gröning ezt a terminust használta arra, amit más kultúrák Égi-Csinek, Felsőbb szintű Pránának, Para-Kundalininek, vagy éppen Mahá-Saktinak neveznek. Lényegében Isteni Erőt, Gyógyító Erőt, Gyógyáramot jelent. (Jó, ha észben tartjuk, hogy a németben a gyógyítani [heilen] és a megszentelni [heiligen] nagyon közel állnak egymáshoz.) 

Einstellen: Beállítás, hozzáigazodás. Tulajdonképpen a Gyógyerőre történő ráhangolódás gyakorlata, a Segíts magadon, Isten is megsegít!szellemében. Bár a közösségi alkalmakon a leghatékonyabb a gyógyerő, mindenkinek egyénileg kell felkészítenie magát. Erre szolgál az Einstellen. Tehát naponta szükséges kapcsolatba kerülni ezzel az erővel. 

Regelung: Gyakorta előfordul, hogy a gyógyulás kezdetét heves tünetek kísérik. Ennek leírására szolgál a szabályozás (szabályozó fájdalmak) kifejezés.

Idézetek Bruno Gröningtől


A szellem uralja az anyagot. 

Sok minden van, ami nem magyarázható meg, de semmi sincs, ami ne történhetne meg. 

Higgyél és bízzál, segít és gyógyít az isteni erő. 

Egyetlen ember sem tud gyógyítani. Csak egyvalaki tud, Isten! 

Istennek semmi sem lehetetlen! 

Mi mindannyian egy bizonyos világrendben élünk, ennek legfelsőbb törvénye Isten. Ha ezt a rendet elhagyjuk, elveszítjük gyökereinket. Egészségünk megsínyli ezt, megbetegszünk. Ha rendet teremtünk magunkban, akkor visszatérhet egészségünk.

Térjenek át a fájdalom útjáról az Isteni útra! Itt nincs szerencsételenség, fájdalom, gyógyíthatatlanság: itt minden jó. Ez az út visszavezet Istenhez! 

Aki segítségben részesült, az köszönje meg az Úristennek, ne a kis Gröningnek. Én semmi sem vagyok, Úristenünk a minden! 

Számomra szimpatikus vonások

Személyes nézőpontból

Jómagam 2010 végén láttam először A fenomén c. dokumentumfilmet. Akkor még nyilvános vetítés keretében lehetett megnézni. Bár rögtön hatalmas tisztelet ébredt bennem Bruno Gröning személye és missziója iránt, nem éreztem semmiféle hívást, vagy érintettséget. Talán azért is, mert a nyelvezet, amellyel tanítását kifejezte, kicsit idegen volt számomra. Úgy értem, hogy ez a klerikális színezetű, dualisztikus alapokon nyugvó (Isten és Sátán) monoteista létszemlélet igencsak távol áll a karakteremtől. Továbbá vélhetően az is közrejátszott, hogy nem tudtam igazából elhinni, hogy az Ő fizikai jelenléte nélkül is nagy számban létrejöhetnek csodaszámba menő gyógyulások. Később sikerült csak szembesülnöm azzal, hogy milyen mennyiségű, független orvosok által igazolt eset került lejegyzésre. 

Alapvető tény, hogy az elménk szeret kétségeket támasztani, és kifogásokat keresni. Főképpen akkor, ha még nem fáj eléggé az élet. Furcsán hangozhat, de a súlyos betegséggel küzdő emberek ilyen értelemben előnyt élveznek. Hisz ott már nincs mit mérlegelni. Minden pici esély számít, tűnjék bármilyen képtelen ötletnek is. Márpedig jónéhány kérdés racionálisan nem megválaszolható. Például az, hogy az Einstellen  miben különbözik más meditációs módszerektől. Mitől válik ennyire hatékonnyá? Ezt pusztán háromdimenziós logikával nem lehet megmagyarázni. Mintha a válasz valahol a sorok között rejtőzne. Bár bölcsebb lenne úgy fogalmazni, hogy ez a tanítás annyira egyszerű és annyira világos, hogy a kételkedő elménk számára azonnal gyanússá válik. Ha átgondoljuk, hogy a kereszténység mennyire tiszta és erőteljes volt az első időkben, akkor nem is annyira nehéz megértenünk. Főképpen akkor, amikor még élő szemtanúk tettek bizonyságot. A Jézus Krisztus nevébe vettet hit és bizalom elegendő volt ahhoz, hogy a hívek - mai modern kifejezéssel élve - jelentős rezgésszint emelkedést éljenek át. Könnyen elképzelhető, hogy hasonló okok húzódnak a Gröning jelenség mögött is. De akár így, akár úgy, minden jel arra vall, hogy Bruno tartja a szavát. Azt ígérte ugyanis, hogy soha nem hagyja magukra a segítségkérőket, akkor sem, ha fizikai alakban már nem lesz itt közöttünk. 

Ennek megvalósulásához nagymértékben hozzájárult Grete Häusler asszony, aki a hetvenes évek elejétől fogva áldozatos munkával fejlesztette a Bruno Gröning Baráti Kört. Saját erőből kezdte el kiadni a Gröning életéről és küldetéséről szóló könyveket, fáradhatatlanul járta nem csupán az európai országokat, de Amerikától Ázsiáig szinte minden kontinensen megfordult. Olykor csak sokszori nekifutásra sikerült megalapozni egy-egy új közösséget. Rengeteget utazott, hogy elterjessze Bruno Gröning tanításait. Az első időkben gyakorta előfordult, hogy a munkatársaival együtt többen voltak egy adott helyszínen, mint azok a segítségkérők, akik miatt odautaztak. Úgy vélem, hogy az ilyen hozzáállás előtt csak tisztelegni lehet.

Az is eléggé sokatmondó, hogy Indiában - ahol rendkívül hatékony az ájurvédikus gyógyászat, és alapvetően sok-sok spirituális irányzat képviselttei magát - Bruno Gröning tanítása nem csupán megvetette a lábát, de elég komoly taglétszámról beszélhetünk, négy divízióra elosztva.

Tájékoztató anyagok, filmek

Tekintettel arra, hogy a Bruno Gröning Baráti Kör sok évtizedes tevékenysége magas szinten dokumentált, feleslegesnek érzem, hogy külön leírjam mindazt, ami rendszerezetten, és kifogástalan minőségben a hivatalos internetes fórumokon rendelkezésre áll. Mégpedig természettudományos szempontból is vitathatatlanul. (Igazából annak idején dr. Matthias Kamp épp ezen célból hozta létre a Baráti Körön belül az Orvosi Szakbizottságot.) Így hát a most következő linkgyűjtemény csupán útjelzőként funkcionál a megfelelő irányú, és mélységű információ megleléséhez. Ettől fogva már kinek-kinek a személyes felelőssége, hogy mennyi időt és erőt fektet abba, hogy utánajárjon az igazságnak.

Kedves Olvasó!

Legyen Áldás az életeden és az Utadon.