Ramana Maharsi himnuszok

Ramana Satguru Rayane [fon. Ramana Szadguru Rájené]


Refrén:

Ramaṇa sāt-guru, ramaṇa sāt-guru, ramaṇa sāt-guru, rāyanē;

Ramaṇa sāt-guru, ramaṇa sāt-guru, ramaṇa sāt-guru, rāyanē! 

Ramana Szadguru, Ramana Szadguru, Ramana Szadguru, Uram!

Ramana Szadguru, Ramana Szadguru, Ramana Szadguru, Uram!


1.

pugazhum pon-nula gattu vinavar pōṭṭṛi ninḍṛu pugazhn-diḍum;

tigazhum nannila-mān tiruc-chuzhi tannil vanda dayā-paran.

Kegyes Úr, aki azon a szent helyen születtél, a híres Tirucsuliban, amelyet az ég dicső istenei örömmel dicsérnek.


2. 

azhagu sundarar anbinil varum amuda vridi aruṇai-yin;

mazha-viḍaip poruḷ aruḷ paḍait-tiḍu vaḍi-vilā vaḍi vānavan.

Nektár tengere, az Arunácsalában lakó, aki Alagu és Szundara szerelméből született.

A szeretettől indíttatva, a forma nélküli emberi formát öltött.


3. 

amala jñāna aruṭ peruṅ-kaḍal aruñai yaṅ-giri tannilē;

vimalamē vuru-vāgi vandoru virupa naṛ-guhai mēvi-nān.

Folttalan tudás, mely a szeretet tengereként folyt a kedves Virúpáksa-barlangig az Aruna hegyén, és formát öltött e tiszta lényként. 


4. 

vā du sei-diḍu māyai tannai vaḷaittu ninḍṛu midit-tavan;

sūdu-sei pula nōḍu vañ-jagac chūzh vinait-togai aṭṭṛavan.

Legyőzte és lábával ráállt az illúzióra, a kihívóra.

Megszabadult a megtévesztő érzékektől és a múlt karmájának tömegétől. 


5. 

aruṇai san eḍutta ain-diḍu anban en-guru nāya-kan;

karu-ṇaiyē vaḍi-vāha ninḍṛiḍu kaṛpahat taru vāgi-not. 

Ő, akit felvett és átölelt az Úr Arunácsala, Uram és Mesterem.

Ő a Kegyelem, mely formát öltött, és a vágyteljesítő faként állt. 


6. 

mūnḍṛu dēha maṛandu mup-pada vāzh-vinyl kuḍi yēṛi-nān;

tonḍṛum ijjaga vāzh-viniṛ kaḷi yādu ninḍṛu tōnḍ-ṛalan.

Ő teljesen megfeledkezett a három testről, és  a három tiszta állapot által élt, anélkül hogy a mulandó világi életet élvezte volna.


7. 

piṇḍa mēviya nādanē bira māṇḍa māviya nāda-nāik;

kāṇḍu ninḍṛu kaninduḷ-ēkamē kātchi-yāik kaḷi koṇḍavan.

A test Átmanját mint a Világegyetem Paramátmanját látva csendben maradt és megérett, s szíve eggyé vált az Önvalóval.

Ő az Önvaló üdvösségében nyilatkoztat ki.


8. 

ponniṛan tavazh mēni-yan pugazh ōṅgu señ-jaḍai vēṇi-yan;

tan-naruṅ guru vāga vāit-tiḍu tat-tuvap poruḷ ānavan.

Akinek Guruja a híres aranyszínű, csodaszép, csapzott hajú Siva volt – Ő eggyé vált Vele.


9. 

pañcha bhūta niṛaindu ninḍṛavan pañcha kōsama daṭṭṛavan;

añjalit tiḍum anbar tunba mozhikku jñāna vidā-yagan.

Áthatja az öt elemet, s Őt nem korlátozza az öt burok. 

Elűzi hívei gondjait, és bölcsességet (dnyána) adományoz nekik.

10. 

mukgu-ṇat taḍai aṭṭṛavan Muda lāya dēva nirā-mayan;

pakkuvat tavar vandu ninḍṛu paṇin-diḍum pada sēvai-yān.

A három guna nem állja útját, Ő a legfőbb isten, a folttalan. 

Az erényes emberek keresik, szolgálják és lábaihoz borulnak.


11. 

ādi kāraṇa kari yaṅgaḷ aṛinda chin-maya pūraṇan;

vā diyā mala māyai tannai vadaittu vīsiḍum āraṇan.

Ő a tökéletes Tudatosság, mely teljesen tudatában van az elsődleges oknak és következményeinek. 

Ő az illúzió (azaz a kihívó) elpusztítója és eloszlatója.


12. 

devar yāvarum vandu ninḍṛu tudit-tiḍum pada vaibha-van;

kāva-lāgi meyñ-jñāna nāṭṭara saga ninḍṛiḍu kāraṇan.

Az Ő lábáé a dicsőség, hogy az összes isten dicsérje, akik alázatos áhítattal állták körül. 

Ő az út és a kapu, a tiszta tudás királya.


13. 

veda naya-kan veda bhuṣha-ṇan vedame uru vāyavan;

kādalāyp-para vāzh-viniṛ kaḍi dēṛi-ninḍṛu kaḷit-tavan.

A Véda Ura, a Véda ékköve. 

Ő a Véda megtestesülése, ki gyorsan elhamvadt a szeretet és boldogság állapotába.


14. 

turiyamē vaḍi vāgit tuveḷi āḍaraṅ-gama dāgi-non;

kariyadāi jagam ēzho ḍaṇ-ḍaṅ kalandu ninḍṛa fishing-pilan.

Ő a turíja állapota, a tiszta éter, a világ-színdarab színpada. 

A Tanú, aki áthatja a hét világot és az egész világegyetemet, miközben maga folttalan marad, Ő mindent meghalad.


15. 

chinma yat-taru viṛ-pa zhut-tiḍu tīṅganic chuvai āgi-nōn;

tan-mayap poru ḷāyt tanit-tiḍu sacchidā-nandam āginon.

Ő a Tudatosság fáján termett édes gyümölcs leve. 

Mikor ő eggyé válik Vele, csak mint Lét-Tudatosság-Boldogság létezik. 


16. 

appil uppena en-manak guhai oppi ninḍṛiḍum aṇṇalān;

appan oppavan annai yoppavan aṛbhu-dap poruḷ āna-van.

Ő a kedves Úr, aki szívem barlangjában lakik, egységben velem, mint só a vízben. 

Olyan Ő, mintha az ember apja és anyja lenne egy személyben. Ő a csodálatos Valóság maga. 


17. 

jākkiraṅ kana vōḍu chāṭṭṛu suzhutti vādai-yad aṭṭṛavan;

vākki ṛandu niṛaindu ninḍ-radoṛ vākki-yap poruḷ ānavan.

Aki mentes az ébrenlét, álom és mélyalvás állapotainak korlátaitól, aki a teljesség állapotaként áll ott, ahová szó el nem érhet.

Ő maga a „Te Az vagy” nagy mondat jelentése.


18. 

sanādanap poruḷ āna vēdiya yat bhēdama daṭṭṛa-van;

anadi ninmala jñāna nāyagan anbinil power jōtiyān.

Ez a kasztok és vallások felett álló bráhmana (pap) a mindörökké létező Valóság. 

Kezdettelen, a tudás folttalan Ura, a tiszta szeretetben kinyilatkoztatott Fény.  


19. 

saṛguṇak kaḍal ana naṛguṇan saṛjanar pugazh nīdi-yān;

aṛbhudac chuvai his pāginan asipadat turu vānavan.

Ő a jóság óceánja, ki túljutott minden tulajdonságon, a bölcs emberek szemében Ő az igazságos. 

Ő a csodálatosan édes nektár. Az Ő formája a Tiszta Létezés, mely egyesíti az egyéni átmant és a Legfelsőbb Átmant (Paramátmant). 


20. 

bhakti yōḍu paṇindu ninḍṛiḍu bhakta kōḍiyar taṅgaḷai;

mukti meik-karai kii mūdaṛi uṭṭṛida dhvajam iṭṭavan.  

Az odaadással meghajló híveknek Ő a megszabadulás partját felfedő tudást adományozza. 

Ő a győzelem zászlajának felemelője és a győzelem hirdetője.


21. 

aḍāda seigai aḷikkum indriya vañja-naip poṛi vāyilil;

viḍādu vījndu viḷik-kum en manap peyai vāvena vāḷu-vāi 

Tégy a tulajdonoddá, s győzd le az elmém kísértetét, mely a csábító érzékek nyitott állkapcsában küzd azok bűnös hajlamai ellen!


22. 

aṅga meri agan-garit tidum āṇavap-paḍu pāvi-yait;

tuṅga jñāna-vāḷ koṇḍu chāḍu-vīr tūmaṇic chuḍar āginīr.  

A tiszta tudás kardjával győzd le a tudatlanság kegyetlen démonát, mely most egóként uralkodik a testben, ó, saját fénye által ragyogó ékkő!


23. 

bhnu vamsa vinda rama-num paṅkayap peru vāzh-vanum;

manu śūlam aṇinda devanum madha vak kuma-resanum.  

Srí Ráma, a napnemzetség öröme, nagy hírű Brahmá a lótuszon, Siva őzével és lándzsájával, a nagy vezeklésű Kumáradéva  – mindezek valójában Ő (Ramana)! 


24. 

pōṭṭṛi en-manak kōyil uṭṭṛiḍu puṇṇiyat tiru mēniyāi;

pi nin-mugam pi nin-manam pi nin-padam aiyanē 

Áldott lény, légy üdvözölve szívem templomában! Üdvözlet arcodnak! 

Üdvözlet szívednek! Üdvözlet lábadnak! Üdvözlet a szent testűnek!


25. 

nacchi ninḍṛu naviṭṭṛu vēṅkaṭa ramaṇa nāvilu-mēviya;

ucchidac chuvai āna un-padam ucchi vait-tiḍa vēṇḍi-nēn.   

Könyörgöm, tedd lábaidat Vénkata Ramana fejére, aki buzgón imádkozva áll előtted, áldva téged Neveddel, nektárédes ízt érezve nyelvén!


Ramaṇa sāt-guru, ramaṇa sāt-guru, ramaṇa sāt-guru, rāyanē;

Ramaṇa sāt-guru, ramaṇa sāt-guru, ramaṇa sāt-guru, rāyanē! 

Ramana Szadguru, Ramana Szadguru, Ramana Szadguru, Uram!

Ramana Szadguru, Ramana Szadguru, Ramana Szadguru, Uram!


Szavak hitvesi virágfüzére [Akshara-mana-malai]


Invokáció:

Óh, Ganapati, a Kegy megtestesülése!

Védj meg, és nyújtsd segítő kezed,

Hogy e hitvesi virágfüzér

Felérjen a vőlegényhez: az Arunácsalához!


Refrén:

Arunácsala Siva, Arunácsala Siva,

Arunácsala Siva, Arunácsala!

Arunácsala Siva, Arunácsala Siva,

Arunácsala Siva, Arunácsala! 


1.

Kiirtod az egóját

Azoknak, kik szívükben

Nálad időznek,

Óh, Arunácsala!


2.

Te és én legyünk egyek

S elválaszthatatlanok,

Mint Alagu és Szundara,

Óh, Arunácsala!


3.

Belépve otthonomba

Elcsábítottál onnan,

S szív-barlangodba zártál,

Óh, Arunácsala!


4.

Kiért tetted mindezt?

Ha most elpártolsz tőlem,

A világ megfedd Téged,

Óh, Arunácsala!


5.

Menekülj meg ettől!

Miért hívtál magadhoz,

Hogy hagyhatlak el most?

Óh, Arunácsala!


6.

Szereteted áthatóbb

Az anyai érzésnél,

Ekképpen szeretsz Te,

Óh, Arunácsala!


7.

Ragadd meg az elmém,

Nehogy az elrohanjon

Megtréfálva Téged,

Óh, Arunácsala!


8.

Fedd fel a szépségedet! 

Azt látva az elme

Megpihen a békében, 

Óh, Arunácsala!


9.

Miután megszöktettél,

És nem ölelsz kebledre,

Milyen vőlegény vagy?

Óh, Arunácsala!


10.

Mondd, miért alszol,

Mikor mások bántanak?

Illik-e ezt tenned?

Óh, Arunácsala!


11.

Amikor az érzékszervek

Tolvajként betörnek hozzám,

Te nem vagy a szívemben,

Óh, Arunácsala!


12.

Ez is a Te fortélyod.

Ki léphet be kívüled,

Hisz Te létezel egyedül,

Óh, Arunácsala!


13.

Lényege az Ómnak,

Páratlan és egyetlen,

Ki érthet meg Téged?

Óh, Arunácsala!


14.

Köteles vagy megadni

Anyaként a szeretetet,

Gondoskodjál rólam!

Óh, Arunácsala!


15.

A szemek szeme vagy Te!

Ki pillanthat meg Téged,

Ki szemek nélkül is látsz?

Óh, Arunácsala!


16.

Mint mágnes a vasat vonzza,

Húzz engem magadhoz,

S légy velem egy,

Óh, Arunácsala!


17.

Irgalomnak óceánja,

Könyörülj meg rajtam,

Mozdulatlan Hegy,

Óh, Arunácsala!


18.

Lángoló ékkőként

Beragyogsz Te mindent,

Rombold le a bástyám,

Óh, Arunácsala!


19.

Gurumként világítasz,

Hibáimat felszámolod,

S erényessé teszel engem,

Óh, Arunácsala!


20.

Ments meg a hívogató

Asszonyok csapdájától,

S egyesülj velem,

Óh, Arunácsala!


21.

Noha én könyörgök,

Nem ereszkedsz le hozzám,

Hogy azt mondd: ,,Ne félj!”

Óh, Arunácsala!


22.

Kéretlenül adakozol,

Erről vagy Te híres.

Ne hazudtold meg magad!

Óh, Arunácsala!


23.

Gyümölccsel a kezemben

Hadd kortyoljam lényedet,

S legyek részeg üdvödtől,

Óh, Arunácsala!


24.

Hogy élhetném túl, hiszen

Átöleltem azt, ki

Megöli imádóit,

Óh, Arunácsala!


25.

Haragra ki sosem gerjedsz.

Kivívtam a rosszallásod,

De mit tettem én?

Óh, Arunácsala!


26.

Könyörület nagy hegye,

Kit Gautama dicsőített,

Tekints rám és irányíts,

Óh, Arunácsala!


27.

Világot elnyelő napfény

Kápráztató sugarai,

Lótusz-szívem nyisd ki!

Óh, Arunácsala!


28.

Táplálékért jöttem Hozzád

De a prédád lettem,

És most itt a béke,

Óh, Arunácsala!


29.

Kegyelemnek holdja!

Enyhet adó sugaraid

Fedjék fel a nektárt,

Óh, Arunácsala!


30.

Szabadíts meg ruháimtól,

S takarj be a glóriáddal,

Kegyelmed fényével,

Óh, Arunácsala!


31.

Csendesen pihenjünk,

Áradjon az üdv tengere,

Ahol szó nem hallik,

Óh, Arunácsala!


32.

Ne tégy próbára többé!

Hadd lássam fény-alakodat,

Nyilvánulj meg, kérlek,

Óh, Arunácsala!


33.

Vess véget a káprázatnak,

S taníts nékem bölcsességet,

Örök élet titkát,

Óh, Arunácsala!


34.

Ha nem egyesülsz vélem,

Elveszek a könnyekben,

S elolvad a testem,

Óh, Arunácsala!


35.

Ha megtagadsz engem,

Eléget a karmám,

S nem marad reményem,

Óh, Arunácsala!


36.

Szavak nélkül szóltál:

,,Maradj csendes!”, és magad 

Csendes maradtál, 

Óh, Arunácsala!


37.

Mondd meg, mi lesz vélem,

Ha Te lustán elpihensz

Üdvösségbe térve?

Óh, Arunácsala!


38.

Csendes maradsz, mintha

A veszély elmúlt volna

Bátorságod által

Óh, Arunácsala!


39.

Ki kutyább az ebnél,

Hogyan kutathatnálak

S érhetnélek el?

Óh, Arunácsala!


40.

Fedd fel a bölcsességet,

S elhagy majd az óhaj,

Hogy megismerjelek,

Óh, Arunácsala!


41.

Hogy mondhatod előttem

Méhecskeként lebegve:

„Nem nyíltál még ki!” 

Óh, Arunácsala!


42.

,,Felismerted Önvalód

Anélkül, hogy tudnád.”

E szavakkal szólj,

Óh, Arunácsala!


43.

Igazán az Önvaló

A legfelsőbb valóság.

Nyilvánítsd ezt ki,

Óh, Arunácsala!


44.

,,Tekints mindig Magadba.

És a belső szemeddel

Megleled majd” – mondod.

Óh, Arunácsala!


45.

Bátortalan elmével

Kerestem az Önvalót,

S nem is leltem, segíts,

Óh, Arunácsala!


46.

Tudás nélkül mi haszna

Eme születésnek?

Jöjj, és teljesítsd be,

Óh, Arunácsala!


47.

Igaz Önvalódba

Engedj elmerülnöm, hol

Csak a tiszták laknak,

Óh, Arunácsala!


48.

Mikor hozzád tértem,

Egyetlen Istenemhez,

Megsemmisítettél,

Óh, Arunácsala!


49.

Kéretlenül feltárult

Isteni kegy kincstára,

Állítsd meg az elmém,

Óh, Arunácsala!


50.

Bátran hozzád jönni, 

Semmi más nem szükséges. 

Ilyen a kegyelmed, 

Óh, Arunácsala!


51.

Karodat ha nem tárod,

S nem ölelsz meg, végem.

Könyörülj meg rajtam,

Óh, Arunácsala!


52.

Hogy az üdv legyen örök,

Lakozz a szívemben!

Szeplőtelen, tiszta,

Óh, Arunácsala!


53.

Ne űzz gúnyt belőlem,

Ki menekült Tehozzád!

Ékesíts kegyeddel,

Óh, Arunácsala!


54.

Mikor hozzád tértem,

Mozdulatlan maradtál.

Hát nem szégyen ez?

Óh, Arunácsala!


55.

Árassz el a kegyelmeddel,

Mielőtt a vágyam

Hamuvá eléget,

Óh, Arunácsala!


56.

Hozd el az örök üdvöt,

És egyesülj vélem,

Ne legyen ,,én” és ,,te”,

Óh, Arunácsala!


57.

Mikor áll meg az elmém,

Hogy elérjelek Téged,

Ki finomabb a térnél?

Óh, Arunácsala!


58.

Nem ismerek szentírást,

S nincsen bölcsességem.

A káprázatot űzd el,

Óh, Arunácsala!


59.

Olvadva a vágytól

Menekültem Tehozzád,

S ott álltál lepel nélkül,

Óh, Arunácsala!


60.

Szenvedélyt ébresztettél,

Pedig nem szerettelek.

Ne hagyj hát el most,

Óh, Arunácsala!


61.

Kiszáradt gyümölcsnek

Többé haszna nincsen.

Fogyaszd el éretten,

Óh, Arunácsala!


62.

Add magad, és végy engem

Kínzatásom nélkül!

Ne legyél halálom,

Óh, Arunácsala!


63.

Érintésed, tekinteted

S gondolatod által

Legyek a Tiéd,

Óh, Arunácsala!


64.

Májá mérge megfertőz, 

S átjárja a testem, 

Ha nem nyújtasz kegyelmet, 

Óh, Arunácsala!


65.

Ha Te nem pillantasz rám,

Elűzve a káprázatot,

Ki áll ki mellettem?

Óh, Arunácsala!


66.

Egyik őrületből

A másikba estem.

Gyógyítsál meg, kérlek,

Óh, Arunácsala!


67.

Félelemtől mentes!

Mért nem mersz elvenni,

Ki bátran jött Tehozzád?

Óh, Arunácsala!


68.

Hol a tudatlanságom,

Mondd, ha megáldottál,

S kegyedet megkaptam?

Óh, Arunácsala!


69.

Keljél egybe vélem,

Hogy világi elmém

Egyesüljön Véled,

Óh, Arunácsala!


70.

Pusztán Rád gondoltam,

S ez elhozott Hozzád,

Ki mérhet fel Téged?

Óh, Arunácsala!


71.

Őrült kísértetként

Tulajdonod lettem.

Ne kelljen bolyongnom!

Óh, Arunácsala!


72.

Nyújtsál nékem támaszt, 

Nehogy elhajoljak, 

Mint egy gyenge repkény,

Óh, Arunácsala!


73.

Porral megbabonáztál,

Elloptad az énem,

S megmutattad valódat,

Óh, Arunácsala!


74.

A kegyelem harcát

Fedd fel az éterben,

Ami mozdulatlan,

Óh, Arunácsala!


75.

Ragyogásod által

Hadd vessem el béklyóját

Az elemi testnek!

Óh, Arunácsala!


76.

Minden zavar gyógyírja,

Miért habozol átadni

Gyógyszerét bajomnak?

Óh, Arunácsala!


77.

Éntelenül ragyogsz Te,

S leigázod egóját

A büszkén kérkedőnek,

Óh, Arunácsala!


78.

Én bolond nem imádkozom,

Csak ha itt a bánat,

Mégse ábrándíts ki,

Óh, Arunácsala!


79.

Ha nem védsz meg, olyan leszek,

Mint hajó a viharban

Kormányosa nélkül,

Óh, Arunácsala!


80.

Anyaként nem feladatod

Felnevelni Abban,

Melynek nincsen vége?

Óh, Arunácsala!


81.

Ne légy olyan, mint egy

Tükör a torzszülöttnek!

Emelj fel, és ölelj át!

Óh, Arunácsala!


82.

A test lakában élő 

Elme virág-ágyban 

Merüljünk a létbe, 

Óh, Arunácsala!


83.

Hírneved lett azáltal,

Hogy egyesülsz azokkal,

Kik érettek s szerények,

Óh, Arunácsala!


84.

Elűzted a káprázatot

Kegyed gyógyírjával,

S birtokoddá tettél,

Óh, Arunácsala!


85.

Leborotváltad fejem,

S eltáncoltad táncod

A teljes szív-térben,

Óh, Arunácsala!


86.

Teljesítsd a vágyam:

Űzd el a káprázatot! 

Megőrülök Érted,

Óh, Arunácsala!


87.

Igaz hallgatás-e

Kőként nem felelni?

Illik e csend Hozzád?

Óh, Arunácsala!


88.

Ki vetett sárdarabot

Elém eledelként,

Tönkretéve éltem?

Óh, Arunácsala!


89.

Senki nem ismeri Őt.

Ki ragadott el engem

Elrabolva elmém?

Óh, Arunácsala!


90.

Te vagy az én kedvesem,

Beszédem hát ne sértsen!

Örvendeztessél meg,

Óh, Arunácsala!


91.

Gyere, mulatozzunk

Az űr üres házában,

Mely napszakoktól mentes,

Óh, Arunácsala!


92.

Megcéloztál engem

Kegyed sugarával,

És elnyeltél élve,

Óh, Arunácsala!


93.

Mondd, mit kaptál általam,

Ki nem ért el semmit

Sem itt, sem más világban?

Óh, Arunácsala!


94.

Hát nem Te hívtál engem?

Most szenvedd a végzeted:

Gondoskodjál rólam,

Óh, Arunácsala!


95.

Amint szívembe léptél,

Nekem adtad élted,

S én elvesztettem sajátom,

Óh, Arunácsala!


96.

Ha elhagysz, nekem végem,

Ne engedj el engem,

Mikor lejár éltem!

Óh, Arunácsala!


97.

Elragadtál titokban

Szív-lakomba lépve,

S felfedted azt Tiédként,

Óh, Arunácsala!


98.

Elárultam tetteid,

De harag helyett védj meg,

S kegyelmedet áraszd rám,

Óh, Arunácsala!


99.

A Védáknak lényegét,

Amely egyként tündököl,

Adományozd nékem,

Óh, Arunácsala!


100.

Rágalmam dicséretként

Fogadd, s vezess engem!

Imádkozom Hozzád,

Óh, Arunácsala!


101.

Mint jeget, mely vízben olvad,

Olvassz be a szeretetbe,

Amely a Te formád,

Óh, Arunácsala!


102.

Arunaként Rád gondoltam,

S kegyelmed hálója

Vajon elereszt-e valaha?

Óh, Arunácsala!


103.

Tőrbe csalva áldásodba

Pókként elejtettél,

S táplálékod lettem,

Óh, Arunácsala!


104.

Hadd legyek tisztelője

Azoknak, kik nevedet

Szeretettel hallják,

Óh, Arunácsala!


105.

Megmentve a gyengét,

Hozzám hasonlókat,

Tündökölj örökké,

Óh, Arunácsala!


106.

Szívlágyító dalokat

Énekelnek Hozzád,

De fogadd kis dallamom,

Óh, Arunácsala!


107.

Türelemnek nagy Hegye!

Hallgasd silány szavaim

Magasztaló himnuszként!

Óh, Arunácsala!


108.

Arunácsal’-Ramana!

Nyújtsd hitvesi koszorúd,

S fogadd eme verset!

Óh, Arunácsala!


Arunácsala Siva, Arunácsala Siva,

Arunácsala Siva, Arunácsala!

Arunácsala Siva, Arunácsala Siva,

Arunácsala Siva, Arunácsala!


Arunácsalam váli

Anbargalum váli

Aksara-mana-málai váli


Dicsőség az Arunácsalának!

Dicsőség tisztelőinek!

Dicsőség eme Hitvesi virágfüzérnek!